Show simple item record

dc.contributor.advisorBütikofer, Aline
dc.contributor.authorTaraldset, Monika
dc.contributor.authorLien, Marthe Sogn
dc.date.accessioned2016-09-01T13:11:29Z
dc.date.available2016-09-01T13:11:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403545
dc.descriptionAdvisor: Aline Bütikofer
dc.description.abstractI debatten om yrkesdeltakelse blant eldre har hovedfokuset de siste årene vært på tilbudet av arbeidskraft, nærmere bestemt hvordan man kan få eldre til å ville stå lenger i arbeid. Det er blitt viet lite oppmerksomhet til mulige barrierer på etterspørselssiden. Dersom slike barrierer eksisterer, vil ikke tiltak på tilbudssiden nødvendigvis resultere i økt yrkesdeltakelse blant eldre. I denne utredningen har vi derfor fokusert på etterspørselssiden og hvordan økonomiske insentiver for arbeidsgivere kan påvirke etterspørselen etter eldre arbeidskraft. Vi har undersøkt følgende to økonomiske insentiver: redusert arbeidsgiveravgift for arbeidstakere over 55 år og avvikling av ekstra ferieuke for arbeidstakere over 60 år. Ved hjelp av en spørreundersøkelse undersøkte vi hvordan de to økonomiske insentivene ville påvirket arbeidsgiveres ansettelsesbeslutninger. I tillegg undersøkte vi arbeidsgiveres syn på eldre arbeidskraft, ettersom dette kan påvirke hvordan insentiver vil fungere. Utvalget bestod av 498 Econa medlemmer, hvorav 216 hadde ansettelsesansvar. Basert på resultatene fra undersøkelsen, har vi kartlagt respondentenes syn på eldre arbeidstakere og i hvilken grad arbeidsgivere lar seg påvirke av økonomiske insentiver. For å få en dypere forståelse av hvem som lar seg påvirke, undersøkte vi hvorvidt grupper med ulike karakteristikker påvirkes forskjellig. Redusert arbeidsgiveravgift fremstår som det mest egnede økonomiske insentivet av de to vi har studert: en tredjedel av arbeidsgiverne lar seg påvirke. Det er hovedsakelig menn og ansatte i privat sektor som utgjør denne andelen. Analysen gir oss ikke grunnlag til å si hvorvidt dette er en tilstrekkelig andel for å oppnå ønsket effekt. Det synes heller ikke å være et entydig syn på eldre arbeidstakere, men en andel fremstår som negative. Dette indikerer at tiltak på etterspørselssiden kan påvirke yrkesdeltakelsen blant eldre. Hvorvidt økonomiske insentiver er veien å gå er imidlertid uklart.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEldre i arbeidslivet : hvordan vil økonomiske insentiver påvirke etterspørselen etter eldre arbeidskraft?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record