Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorJohansen, Kenneth Grüner
dc.date.accessioned2016-09-02T08:55:19Z
dc.date.available2016-09-02T08:55:19Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403792
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen er å estimere TeleComputings egenkapitalverdi og samtidig undersøke effekten av å bli kjøpt opp av et private equity-selskap og tatt av børs. Til dette formålet ble fundamental verdsettelse i kombinasjon med komparativ verdsettelse valgt som foretrukket teknikk. Utredningen starter med en presentasjon av selskapet, bransjen og konkurrenter. Deretter redegjøres det for valg av verdsettelsesmetode, før jeg foretar en strategisk analyse av selskapet. I analysen avdekkes det at de største fordelen til selskapet stammer fra en god finansiell stilling samt et solid merkevarenavn. Ulempene fremkommer ved sårbarhet ovenfor substitutter og nye etableringer på markedet. I neste del av utredningen omgrupperer jeg og normaliserer regnskapet til selskapet for en investororientert analyse. Videre utføres det en regnskapsanalyse hvor risiko og lønnsomhet blir vurdert. Regnskapsanalysen avdekker at TeleComputing har en sterk strategisk fordel som dekomponeres i en svært høy driftsfordel og en finansieringsfordel. Videre dekomponering viser at driftsfordelen fremkommer ved en høy ressurs- og gearingfordel. Den strategiske analysen sammen med regnskapsanalysen danner videre grunnlaget for utarbeidelsen av forventede fremtidsregnskap og fremtidskrav for perioden 2015- 2020. Basert på denne utarbeidelsen utfører jeg så en fundamental verdsettelse av TeleComputing. Videre supplerer jeg med et verdiestimat som fremkommer av en komparativ verdsettelse. Mitt endelige verdiestimat på egenkapitalen til TeleComputing er NOK 1 644 443 tusen per 31.12.2014. Det understrekes at dette estimatet er utsatt for en høy grad av usikkerhet. Det faktum at selskapet ble kjøpt for NOK 670 000 tusen og deretter solgt i 2015 med milliardgevinst underbygger derimot nøyaktigheten av estimatet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleTeleComputing AS : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record