Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBrekke, Kurt R.
dc.contributor.authorAndersen, Kathrine Mørtvedt
dc.contributor.authorWarloff, Sondre
dc.date.accessioned2016-09-02T09:47:05Z
dc.date.available2016-09-02T09:47:05Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403834
dc.description.abstractHovedformålet med studien er å undersøke hvordan egenandelsreglene påvirker konsumentenes valg av legemidler underlagt trinnprisordningen. Datagrunnlaget deles opp i tre der prisfølsomheten beregnes for hver enkelt analyse. Ut fra dette kan forholdet mellom konsumentenes preferanser for originalpreparat sammenlignet med generiske kopipreparat og prisfølsomheten tolkes for det enkelte preparat. Oppgaven fokuserer på hvordan konsumentene endrer sine preferanser for legemidler som følge av endringer i egenbetalingen. Egenbetalingen endres når det inntreffer generisk konkurranse, når trinnprisordningen inntreffer for det enkelte legemiddel samt når maksimalprisen settes lik den gjeldende refusjonsprisen i markedet. Det undersøkes avslutningsvis, på bakgrunn av datagrunnlaget, om det forekommer salg under refusjonspris. Studien tar utgangspunkt i omsetnings- og tilhørende prisdata fra årene 2005 til 2015 for alle legemidler som i løpet av perioden inkluderes i trinnprisordningen. Gjennom denne perioden har antall virkestoff inkludert i trinnprisordningen økt fra 21 til 106 virkestoff. Trinnprisordningen har, sammen med maksprisreguleringen og ordningen med generisk bytte, ført til store besparelser for folketrygden og konsumentene helt siden den ble innført. Resultatene i studien viser at ved generisk konkurranse substituerer konsumentene seg i stor grad fra originallegemiddelet til det generiske kopipreparatet. Dette skyldes inntreden av ordningen av generisk bytte og påfølgende egenandelsforskjeller. Senere, når trinnprisordningen inntreffer, vil man oppleve at de nevnte effektene forsterkes. Dette fordi forskjellene ved egenandelen ved valg mellom originallegemiddelet og det generiske kopipreparatet øker. De minst prisfølsomme vil fortsatt velge original. Når maksprisen reduseres til trinnpris, vil insentivene for å velge det generiske kopipreparatet synke. Den generiske leverandøren må redusere prisen lavere enn trinnpris for å kapre markedsandeler. Dermed vil det forekomme salg under trinnpris. Dagens egenbetalingsbestemmelser gir konsumentene få insentiver til velge det billigste alternativet når det forekommer salg under trinnpris. Ved å forskriftsfeste at konsumentene som motsetter seg bytte til legemidler som koster mindre enn trinnpris, skal hele prisdifferansen betales av kunden selv. Dermed vil folketrygden potensielt oppnå store kostnadsbesparelser.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleKonsumentenes prisfølsomhet for trinnprisregulerte legemidler : en studie av egenbetalingsreglenes påvirkning på konsumentenes valg av legemidlernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel