Show simple item record

dc.contributor.advisorIden, Jon
dc.contributor.authorRieber, Henriette
dc.contributor.authorRee, Andreas
dc.date.accessioned2016-09-02T09:53:47Z
dc.date.available2016-09-02T09:53:47Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403840
dc.description.abstractNorsk økonomi står i dag ved et vendepunkt. Produktivitetsveksten i Norge har avtatt de siste ti årene, den økonomiske veksten har sakket av og arbeidsledigheten er økende. Økt internasjonal konkurranse, arbeidsinnvandring og teknologisk utvikling skaper behov for å finne nye måter å organisere arbeidet på. Endringene har ført til økende interesse for å forbedre organisatoriske prosesser for derigjennom å oppnå økt effektivitet, redusert ressursbruk og kostnadsbesparelser. Prosessledelse kan i denne forbindelse være et avgjørende virkemiddel for suksess. Tidligere forskning finner flere fordeler med å være prosessorientert. Likevel er det mange bedrifter som ikke klarer å hente ut gevinstene med prosessledelse, og mange har problemer med å få prosesseierrollen til å fungere optimalt. Videre foreligger det lite forskning på prosesseierrollen, spesielt i en norsk kontekst. Formålet med denne studien har derfor vært å komme frem til hvilke suksessfaktorer norske prosesseiere mener er kritiske for å kunne lykkes i sin rolle. Vi har benyttet delphi-metoden og ett ekspertpanel bestående av 18 utøvende prosesseiere fra norske bedrifter. Ekspertene har bidratt gjennom tre ulike faser: idémyldring, reduksjon og rangering. Idémyldringsfasen resulterte i 61 suksessfaktorer, fordelt på ti ulike grupper. I reduksjonsfasen ble antall suksessfaktorer redusert til 12, og deretter ble suksessfaktorene rangert av ekspertene. Rangeringen resulterte i følgende seks kritiske suksessfaktorer: 1. Prosesseier må ha aktiv støtte og tillit fra ledelsen 2. Prosesseier må ha helhetsforståelse for prosessen 3. Ansvar og myndighet knyttet til en prosess må være beskrevet 4. Prosessmedarbeiderne må involveres i prosessutviklingen 5. Prosesseier må sørge for kontinuerlig evaluering og forbedring av prosessen 6. Prosessen må være dokumentert og prosessbeskrivelsen må være lett tilgjengelig Resultatet samsvarer med det litteraturen fremhever som avgjørende for at prosesseier skal kunne lykkes i sin rolle. De seks kritiske suksessfaktorene utgjør forhold som må fungere på bedriftsnivå, og fremstår som generiske uavhengig av bedrift og bransje. Det er likevel flere forhold som er avgjørende for å lykkes med prosesseierrollen, men disse vil i stor grad være kontekstspesifikke og følgelig variere mellom bedrifter, prosesser og prosesseiere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleProsesseierrollen : en studie av hvilke suksessfaktorer norske prosesseiere mener er kritiske for å kunne lykkes i sin rollenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record