Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorStamland, Tommy
dc.contributor.authorHagebø, Daniel
dc.contributor.authorKorsakas, Kestutis
dc.date.accessioned2016-09-02T10:42:50Z
dc.date.available2016-09-02T10:42:50Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403910
dc.description.abstractDenne masteroppgaven omhandler boligkjøperes oppfatning av boligmarkedet gjennom året 2015, hvor fokuset var optimisme. Vi valgte året 2015 da oljeprisen falt kraftig i perioden 2014 til 2015, samtidig som boligprisene steg, og bankene prioriterte å gi boliglån. I samme periode falt boligprisene i Stavanger. Problemstillingen vi valgte ble således: “Var boligkjøpere for optimistiske ved kjøp av bolig i 2015?” For å kunne svare på problemstillingen, benyttet vi et spørreskjema utsendt til 1200 boligkjøpere i regionene Bergen, Oslo, og Stavanger. Spørreskjemaet var utformet til å fange opp flere sider av situasjonen boligkjøpere oppfatter rundt boligkjøp. Etter spørreundersøkelsen var avsluttet hadde vi 234 respondenter, hvorav tre respondenter som falt utenfor boligkjøper-definisjonen ble fjernet. Ut fra spørreskjemaet fant vi at 54 prosent av respondentene oppfatter boligkjøp i dag å være lite risikabelt, med tanke på boligprisfall. Fra respondentenes utsagn diskuterte vi funnet mot respondentenes andre svar i undersøkelsen, og vi fant tegn på overkonfidens. Videre fant vi at 43 prosent av respondentene har planer for videresalg av boligen. Gjennom diskusjonen av utsagnet mot respondentenes andre svar, fant vi tegn til ønske om meravkastning på boligkjøpet. Ønsket om mer avkastning på boligkjøpet kan være et tegn på overoptimisme. Vi diskuterte dermed om funnene kunne reflektere tegn på overoptimisme blant boligkjøpere i året 2015. Vår konklusjon, og svar på problemstillingen, ble at det er tegn på svak overoptimisme blant noen boligkjøpere i 2015.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleOptimisme blant boligkjøpere : var boligkjøpere for optimistiske i 2015?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel