Show simple item record

dc.contributor.advisorEskeland, Gunnar
dc.contributor.authorJacobsen, Kathrine-Linnea
dc.contributor.authorLarsen, Kristian
dc.date.accessioned2016-09-02T11:05:58Z
dc.date.available2016-09-02T11:05:58Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403949
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer om et nyskapende prosjekt, Carbon Neutral Metal Production (CNMP), vil være en lønnsom investering for Elkem. Hensikten med CNMP er å gjøre produksjonen av silisium netto karbonnøytral ved å erstatte fossilt kull med trekull. Studien undersøker også hvilke konsekvenser prosjektet vil ha for miljøet, og foretar en verdsettelse av prosjektets ringvirkninger. Utredningen vår er en blanding av kvalitativ og kvantitativ metode, og består av tre hoveddeler. Den første delen er en beskrivelse av Elkem, CNMP og hvilke elementer som har innflytelse på prosjektet. Den andre delen omhandler analyse av lønnsomhet, og siste delen beskriver sysselsettingseffekter. I studien har vi kommet frem til at investeringsanalysen gir prosjektet en negativ nåverdi på NOK 83 millioner. Nåverdiberegningen tar utgangspunkt i at utbygging av anlegget starter i år 2020, oppstart av produksjon i år 2023, og videre at prosjektet har en levetid på 30 år. Følsomhetsanalysen viser at faktorer som pris på silisium, kostnad for trevirke og karbonpris er blant de viktigste faktorene til at nåverdien blir negativ. Prosjektet vil bli lønnsomt hvis karbonprisen stiger til et nivå over 8,6 EUR i år 2020, under forutsetning av at prisen følger en estimert utvikling basert på EU sine stabiliseringsmekanismer. Gitt at karbonprisen vil holde seg på dagens nivå (6 EUR), og kun stige med inflasjon i prosjektets planperiode, vil prosjektet bli lønnsomt ved en karbonpris på over 28,1 EUR i år 2020. Det forventes at CO2- prisen vil øke de neste årene, noe som kan påvirke prosjektets lønnsomhet på lang sikt. I tillegg angir studien at prosjektet vil gi positive sysselsettingseffekter som kan bidra til 160 direkte og 1092 indirekte arbeidsplasser. Resultatene fra studien indikerer at Elkem bør vurdere å investere i Carbon Neutral Metal Production. På grunn av netto karbonnøytral CO2-utslipp fra prosessen er prosjektet et bærekraftig alternativ, som i tillegg vil skape positive sysselsettingseffekter.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleHvordan kan investeringen av et fullskala CNMPanlegg i Norge forsvares med tanke på lønnsomhet, bærekraft og sosiale ringvirkninger? : En prosjektanalyse som skal se på effektene ved å bytte til en netto karbonnøytral produksjonsmetode for silisiumnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record