Show simple item record

dc.contributor.advisorHopland, Arnt Ove
dc.contributor.authorJordet, Andreas
dc.contributor.authorLehne, Trygve
dc.date.accessioned2016-09-02T11:28:49Z
dc.date.available2016-09-02T11:28:49Z
dc.date.issued2016-09-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2403973
dc.description.abstractI Norge har delingsøkonomiens muligheter og utfordringer blitt mye diskutert. Men lite forskning på området har blant annet ført til få konkrete forslag om hvordan man skal møte utfordringene. Denne masteroppgaven ser på innvirkningen av Airbnb på hotellomsetningen i Norge. Formålet med utredningen er å belyse om delingsplattformer er i direkte konkurranse med etablerte aktører, eller om de utelukkende skaper nye markeder. Gjennom en kvantitativ analyse av delingsøkonomien ønsker vi å bidra til debatten om fenomenet. Vi har brukt tilbudet av Airbnb i 28 norske kommuner for å analysere om hotellnæringen konkurrerer direkte med Airbnb og hvordan den eventuelt blir påvirket av Airbnb-tilbudet. Datagrunnlaget er bygget på tilgjengelig informasjon fra Airbnbs nettsider, samt tall på hotellnæringen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) i Norge i perioden 2003-2016. Til tross for at flere i hotellnæringen har kommentert at Airbnb ikke er en reell konkurrent viser våre resultater noe annet. En vekst i tilbudet av Airbnb på 10% i en kommune vil føre til en 0,4% reduksjon i månedlig hotellomsetning. Med bakgrunn i dette gjør vi et enkelt overslag som viser at Airbnb kan redusere hotellomsetningen med flere hundre millioner kroner årlig på landsbasis. Et annet viktig funn er at Airbnbs påvirkning på hotellbransjen avhenger av hvor stor markedsmakt Airbnb har. Hotellnæringen vil først merke konkurransen når Airbnb har en markedsandel på 5-10% av overnattingsmarkedet i kommunen. Vi kan konkludere med at påvirkningen skjer både i form av redusert hotellbelegg og lavere priser i markedet. Implikasjonen av funnene i denne oppgaven er at det er et behov for å behandle delingsøkonomien som en konkurrent til etablerte aktører. Skattesystemet og reguleringer av markedene må tilpasses en fremtid hvor delingsplattformer spiller en større rolle. Mangel på tiltak fra myndighetenes side kan få konsekvenser for etablerte aktører med ringvirkninger både for skatteinntekter og arbeidslivet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjecteconomicsnb_NO
dc.titleUtfordringer med delingsøkonomien : er Airbnb en konkurrent til hotellnæringen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record