Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Lars Inge
dc.contributor.authorMoi, Mariann
dc.contributor.authorBjorheim, June
dc.date.accessioned2016-09-05T06:55:19Z
dc.date.available2016-09-05T06:55:19Z
dc.date.issued2016-09-05
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404106
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å se på dagens nedskrivningsregler under IFRS og vurdere om de gir et riktig bilde og god nok informasjon til regnskapsbrukerne. Dette er en interessant problemstilling ettersom oljebremsen har økt nedskrivningsbehovet for mange selskap, og vurderingene som ligger bak en nedskrivningsvurdering er skjønnsmessige og vanskelige. Nedskrivningsreglene har derfor vært veldig aktuelle for mange selskap i året 2015. For å avgjøre om reglene gir et riktig bilde og god nok informasjon til regnskapsbrukerne har vi først sett på nedskrivningsreglene under IAS 36 og deretter valgt ut 15 selskap innenfor oljeservicebransjen og segmentene lete- og produksjonsboring, seismikk og offshore logistikk, hvor vi har sett på hvilke noteopplysninger som gis i praksis om selskapets nedskrivningsvurderinger av immaterielle eiendeler med ubestemt levetid, herunder goodwill, og eiendeler med bestemt levetid. Bransjen og segmentene er valgt ut ettersom de tilhørende selskapene er veldig utsatt for nedskrivninger som følge av oljebremsen. Våre funn viser at noteopplysningskravene i IAS 36 i all hovedsak gir regnskapsbrukerne et riktig bilde og god nok informasjon, i tillegg til at kravene ikke anses å være for omfattende slik mange hevder. Problemet er likevel at ikke alle selskap følger opplysningskravene ved at det bare opplyses om noe av det som kreves. Noe av årsaken til dette mener vi skyldes at kravene er formulert på en måte som gjør at utarbeiderne av årsrapporten ikke helt forstår hva som kreves. I tillegg vil det alltid være en risiko for at selskap med vitende vilje unngår å gi den informasjonen som kreves. Avslutningsvis har vi foreslått utbedringer av noteopplysningskravene i IAS 36 som vi mener vil gjøre regnskapsbrukerne enda bedre i stand til å vurdere selskapenes nedskrivningsvurderinger.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleBasert på praksis; Gis det tilstrekkelig noteinformasjon om nedskrivninger under IFRS? : med fokus på selskap innenfor oljeservicebransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record