Show simple item record

dc.contributor.advisorNorman, Victor D.
dc.contributor.authorBjørheim, Sigmund Steensen
dc.contributor.authorHaugen, Martin Lie
dc.date.accessioned2016-09-05T12:05:04Z
dc.date.available2016-09-05T12:05:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404311
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen er å gi innsikt i underliggende faktorer for kapitalstruktur i norsknoterte oljeserviceselskaper. Utredningen etterstreber å gi et helhetlig bilde av selskapenes finansieringsatferd ved å inkludere både selskapsspesifikke og makroøkonomiske faktorer i den kvantitative tilnærmingen. I motsetning til andre tradisjonelle næringer i Norge er oljeservicebransjen utelatt i forskning tilknyttet kapitalstruktur. Samtidig er studier som undersøker både selskapsspesifikke og makroøkonomiske forhold underrepresentert i empirien. Med utgangspunkt i 65 oljeserviceselskaper avdekket vi både interessante og oppsiktsvekkende funn. Vi identifiserte fire selskapsspesifikke kjernefaktorer hvor fortegn og signifikansnivå forble konsistente, uavhengig av anvendte regresjonsmodeller. De fire kjernefaktorene og tilhørende påvirkning på gjeldsandel er; Materielle Eiendeler (+), Lønnsomhet (-), Størrelse (+) og Risiko (-). Kjernefaktorene kan sies å være karakteristiske særtrekk ved oljeservicebransjen de siste 15 årene. Det er interessant at resultatene avdekker at disse særtrekkene også har vært bestemmende for kapitalstrukturen til oljeserviceselskapene. Med utgangspunkt i tre anerkjente kapitalstrukturteorier undersøker vi hvordan teoriene egner seg til å forklare observert kapitalstruktur i norsknoterte oljeserviceselskaper. Ingen av teoriene kan sies å være helt i tråd med oppnådde resultater. Trade-Off er imidlertid den teorien som best forklarer avdekket finansieringsatferd i norsknoterte oljeserviceselskaper, og dominerer således Pecking-Order og Market Timing. Det er videre verdt å merke seg at utredningens konklusjoner er upåvirket av valget mellom bokført- og markedsbasert gjeldsandel. Regresjonsmodellene oppnår lite ekstra forklaringskraft ved å inkludere makroøkonomiske variabler. Det avdekkes imidlertid to interessante makroøkonomiske faktorer, som gir indikasjoner på at gjeldsandelen i oljeserviceselskapene er prosyklisk. Makroøkonomiske funn indikerer at gjeldsandelen øker i takt med oljepris og forventningen om fremtidig vekst i norsk økonomi. Det faktum at oljepris og gjeldsandel har en positiv sammenheng er særdeles interessant, med tanke på de sykliske forholdene oljeservicebransjen opererer under. Utredningen som helhet gir en god innsikt i dynamikken rundt kapitalstruktur i ulike selskap og nyttig kunnskap om oljeservicebransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKapitalstruktur i norsknoterte oljeserviceselskaper : en empirisk studie av påvirkningsfaktorer i perioden 2000-2015nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record