Show simple item record

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.advisorOlsen, Carmen
dc.contributor.authorHorn, Elise
dc.contributor.authorHansen, Oda Elisabeth S.
dc.date.accessioned2016-09-06T07:22:11Z
dc.date.available2016-09-06T07:22:11Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404463
dc.description.abstractMasterutredning tar for seg følgende forskningsspørsmål: «Har revisor for stor tillit til ledelsen ved evaluering av fortsatt drift forutsetningen, og kan bevisstgjøring fra tilsynsmyndighetene føre til redusert tillit?» Revisors profesjonelle skepsis har vært i fokus de siste årene. Internasjonale standardsettere og tilsynsmyndigheter har ytret bekymring for at revisor ikke utøver et tilstrekkelig nivå av profesjonell skepsis under revisjonen av årsregnskapet. Ifølge den amerikanske revisorforeningen er ledelsens holdninger svært vanskelig å tolke. Troen på at klienten er ærlig og har integritet kan føre til at revisor mislykkes i å avdekke misligheter i regnskapet. Kravet til profesjonell skepsis er økende i dagens finansielle marked, siden regnskapstall i større grad enn før bærer preg av subjektivitet, og virkelig verdi tas mer i bruk. Vi har gjennomført et eksperiment på 41 revisjonsstudenter. Deltakerne i eksperimentet ble tilfeldig fordelt til tre grupper. Formålet med eksperimentet var å undersøke hvorvidt revisor utøver profesjonell skepsis ved vurdering av virksomhetens evne til fortsatt drift, og i hvilken grad uttalelser fra ledelsen påvirker revisors «Judgment and Decision-Making». Deretter om bevisstgjøring av Finanstilsynets bekymringer fører til økt profesjonell skepsis hos revisor. Gruppe en fikk ingen behandling. Gruppe to fikk en uttalelse fra daglig leder. Gruppe tre fikk en uttalelse fra daglig leder og bevisstgjøring. Innsamlet data gav ingen indikasjon på manglende profesjonell skepsis hos deltakerne. Resultatet er sammenfallende med tidligere studier, som heller ikke fant tegn til manglende profesjonell skepsis hos revisor ved evaluering av fortsatt drift forutsetningen. Observasjoner fra eksperimentet tyder på (1) at motstridende informasjon trigger profesjonell skepsis hos revisor, og (2) at bevisstgjøring av Finanstilsynets bekymringer ikke har noen signifikant effekt på revisors profesjonelle skepsis.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleProfesjonell skepsis : har revisor for stor tillit til ledelsen ved evaluering av fortsatt drift forutsetningen, og kan bevisstgjøring fra tilsynsmyndighetene føre til redusert tillit?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record