Show simple item record

dc.contributor.advisorPettersen, Lars Inge
dc.contributor.authorMortensen, Else Egaas
dc.contributor.authorStokke, Marie
dc.date.accessioned2016-09-06T09:37:55Z
dc.date.available2016-09-06T09:37:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404515
dc.description.abstractDenne utredningen omhandler selskapers opplysninger om lånevilkår. Lånevilkår, på engelsk covenants, er kontraktsmessige betingelser som skal beskytte långivers interesser i et låneforhold og hindre selskapets eiere og ledelse i å forringe verdien av selskapet for långiverne. Lånevilkårene innebærer restriksjoner i selskapenes handlefrihet. I tillegg kan brudd på lånevilkårene medføre at långiver kan kreve lånet innfridd. Siden lånevilkårene kan få store konsekvenser for selskapene, har eksisterende og potensielle eiere behov for informasjon om lånevilkårene for å gjøre riktige vurderinger av selskapene og foreta investeringsbeslutninger på riktig grunnlag. Utredningen undersøker hvilke opplysninger oljeserviceselskaper notert på Oslo Børs gir om sine lånevilkår i årsregnskapene for 2014 og vurderer om selskapene gir tilstrekkelig informasjon i usikre tider. Oljeserviceselskapene opplever store utfordringer som følge av sviktende inntjening og høy gjeld. I en slik situasjon intensiveres interessekonflikten mellom eiere og långivere, og betydningen av lånevilkårene øker. Lånevilkårene kan legge betydelige begrensninger på selskapenes handlefrihet i en situasjon med behov for fleksibilitet. Samtidig risikerer selskapene å bryte lånevilkårene. Utfordringer og usikkerhet i oljeservicebransjen medfører derfor at eierne har økt behov for informasjon om lånevilkårene. Regnskapsreglene er imidlertid uklare, og IFRS stiller ikke eksplisitte krav til opplysninger om lånevilkår hvis det ikke foreligger brudd på lånevilkårene. Opplysninger om lånevilkår er likevel nødvendig etter generelle IFRS-bestemmelser. Analysen viser at flertallet av selskapene opplyser om lånevilkår, men få selskaper gir tilstrekkelig informasjon. 94 prosent av selskapene opplyser at de har lånevilkår knyttet til langsiktig gjeld til kredittinstitusjoner, men kun 17 prosent av selskapene gir tilstrekkelig informasjon om lånevilkårene til at eiere og andre regnskapsbrukere kan forstå hvilke begrensninger selskapene står overfor og vurdere risikoen for brudd. Flertallet av selskapene gir følgelig ikke den informasjon som et IFRS-regnskap bør inneholde. I lys av den usikre situasjonen i oljeservicebransjen er dette overraskende og urovekkende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleOpplysninger om lånevilkår : en studie av hva børsnoterte oljeserviceselskaper opplyser om lånevilkår i usikre tider – gir de tilstrekkelig informasjon?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record