Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorVatne, Eirik
dc.contributor.authorDimmen, Even Bakke
dc.contributor.authorGranum, Siv-Anita
dc.date.accessioned2016-09-06T09:51:21Z
dc.date.available2016-09-06T09:51:21Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404517
dc.description.abstractDen norske verftsbransjen har lange og stolte tradisjoner i det norske samfunnet og har gjennom tiden utviklet seg til å bli en innovativ, høyteknologisk og verdensledende næring. Som følge av den økonomiske nedgangen i den globale petroleumssektoren står de norske skipsverftene i dag overfor en krevende omstillingsprosess. Et fokus på lønnsomhet og veloverveide strategiske beslutninger er derfor av stor betydning. Formålet med denne masterutredningen er å belyse lønnsomheten i den norske verftsnæringen samt avdekke de bakenforliggende årsakene til lønnsomhetsvariasjoner mellom verftene i bransjen. Utredningen tar utgangspunkt i en kvantitativ analyse av den norske verftsbransjen med det formål å identifisere aktørenes lønnsomhetsnivå og -variasjoner i perioden 2007-2014. På bakgrunn av lønnsomhetsanalysen ble seks skipsverft valgt ut for en videre case-studie av årsaker til de observerte lønnsomhetsforskjellene. Basert på informasjon fra dybdeintervju med de seks verftene analyseres bransjens konkurransearena og mulige forklaringsvariabler for lønnsomhet. Ettersom studien i all hovedsak har en eksplorativ tilnærming kan vi ikke trekke bastante konklusjoner basert på utredningens funn. Funnene kan dermed kun gi en indikasjon på hvilke faktorer som kan være forklarende for aktørenes lønnsomhet. Våre hovedfunn viser at lønnsomheten i bransjen er moderat, men svært varierende og følger de økonomiske syklusene i råvaremarkedet. Videre finner vi at bransjen er preget av svært forhandlingssterke kunder, hvilket kan bidra til et redusert lønnsomhetspotensial for aktørene i bransjen. Hva gjelder lønnsomheten til norske skipsverft finner vi at kontroll og eierskap over verdikjeden og satsing på egenutviklet skipsdesign er av vesentlig betydning for de respektive aktørenes økonomiske prestasjoner. I tillegg finner vi at verftenes størrelse er definerende for aktørenes evne til å håndtere sin valgte produktmiks. Verftenes lokalisering virker ikke å kunne forklare hvorfor det er store lønnsomhetsvariasjoner mellom aktørene, men mye tyder på at en eventuell klyngetilhørighet kan ha positive synergieffekter som gjør det mer lukrativt å være en del av klyngen. På tross av dagens dårlige tider mener vi den norske verftsbransjen har en lys fremtid. Med et forventet økt fokus på miljø- og klimavennlig teknologi vil næringens etterspørsel og krav endres, og det vil derfor etter vår mening bli viktig for de norske verftsaktørene å lede an i denne utviklingen og satse på grønn innovasjonskraft.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleNorske skipsverfts lønnsomhet : en studie av den norske verftsbransjen og årsaker til lønnsomhetsvariasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel