Show simple item record

dc.contributor.advisorHeskestad, Terje
dc.contributor.authorAbdishu, Adam Omer
dc.contributor.authorHellum, Snorre Steen
dc.date.accessioned2016-09-06T10:34:09Z
dc.date.available2016-09-06T10:34:09Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404533
dc.description.abstractDenne masterutredningen fokuserte på dekomponering iht. IAS 16 Eiendom, anlegg og utstyr. Gjennom en empirisk studie studerte vi bruken av dekomponering når standarden iht. IFRS legger opp til en skjønnsmessig tilnærming. Studien ble gjennomført ved å hente inn sekundærdata for selskap listet på ulike børser. Utvalgsstørrelsen var 1867 selskaper, hentet inn fra Oslo-, Toronto-, London- og Paris børsen. Metoden som ble nyttet for analyse var minste kvadraters metode (OLS). IFRS legger med IAS 16 opp til at hver regnskapsprodusent skal vurdere, skjønnsmessig, om dekomponering av eiendeler er hensiktsmessig og om det lar seg gjennomføre. Fra vår studie fant vi at 31 % av de 1867 selskapene dekomponerte. Det lave gjennomsnittet skyldes her at London børsen dekomponerer 3 ganger så lite som de tre andre børsene i studien, selv når en benytter OLS for å korrigere for sektortilhørighet som bidrar til å forklare dekomponering. Dekomponering ser i henhold til vår studie ut til å tilta når selskapets egenkapital øker, statistisk signifikant på 1 %-nivå. Selskapsstørrelse, målt som markedsverdi, har en negativ innvirkning på om et selskap dekomponerer. Det samme gjelder for bokførte eiendeler. Av robusthetsanalysene viste det seg at de økonomisk uavhengige variablene egenkapital, selskapsstørrelse og eiendeler alene bidro til å forklare 1,5 % av variasjonen til dekomponering iht. vår modell. Når en inkluderte børsenes geografi samt sektortilhørighet (GICS Sector fra Bloomberg Terminalen), som uavhengige variabler, forklarte vår modell i overkant av 21 % av variasjonen til dekomponering. London børsen dekomponerte klart mindre enn de tre andre børsene i studien. Selv når en tok hensyn til sektorene med tilhørende dekomponeringssannsynlighet kom London børsen lavest ut. Toronto- og Paris børsen dekomponerte rundt 60 %, Oslo børs dekomponerte 49 % og London sin andel var 18 %. Sektortilhørighet viste seg å forklare mest av selskapers bruk av dekomponering. Selskap innen sektorene energi, industri og material dekomponerte mest. Funnene våre var således i tråd med IFRS og IAS 16 av hva en ville forventet. Dekomponering gjøres for avskrivningsformålet. Selskap som tilhørte en sektor hvor eiendelene lot seg dele opp grunnet ulik avskrivningstid så ut til å dekomponere i tråd med standarden. Sektorene energi, industri og material hadde statistiske signifikans nivåer på 1 %- nivå for dekomponering sett opp mot 4 av de 7 andre sektorene.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleBruk av dekomponering ved skjønnsmessig tilnærming i IFRS : en empirisk studie av dekomponeringsbruk i praksisnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record