Show simple item record

dc.contributor.advisorGaudernack, Jonas
dc.contributor.advisorOlsen, Carmen
dc.contributor.authorØvreeide, Øyvind
dc.contributor.authorSunde, Torje Vingen
dc.date.accessioned2016-09-07T08:56:45Z
dc.date.available2016-09-07T08:56:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404857
dc.description.abstractNår revisor tar beslutninger som ikke tas ved bruk av automatiske prosesser er revisor avhengig av selvkontroll. I denne studien har vi undersøkt om nyere forskning som beskriver selvkontroll som en begrenset ressurs kan bidra til å forklare variasjon i revisors judgement and decision making-kvalitet (JDM-kvalitet). Tilstanden ved redusert selvkontroll kalles ego-depletion. Vi har sett på følgende spørsmål: (1) reduserer ego depletion JDM-kvalitet? Og (2) Demper motveiende virkemidler de negative effektene av ego-depletion på JDM-kvalitet i revisjonsoppgaver? For det første er problemstillingen relevant for yrkesaktive revisorer fordi de fleste tilfellene av revisjonssvikt skyldes redusert JDM-kvalitet. For det andre er problemstillingen relevant fordi forskning på ego depletion kan bidra til å belyse hvordan JDM-kvalitet reduseres. I studiet er det imidlertid brukt revisjonsstudenter i utvalget, fordi vi ikke hadde tilgang på revisorer og revisjonsstudenter fungerer som substitutt. I studiet er prestasjoner på revisjonsoppgaver målt etter påføring av ego-depletion og sammenlignet med prestasjonene til en kontrollgruppe som ikke var påført ego-depletion. Det ble også målt hvorvidt motveiende virkemidler på ego-depletion ga utslag i prestasjonene. Designet på studien er et 2 (ego depleted/ikke ego-depleted) x 2 (motveiende virkemiddel/ikke motveiende virkemiddel) ufullstendig factorial design. Ufullstendig factorial design gir oss 3 grupper i stedet for 4. Det er ikke interessant å se på en gruppe som ikke er ego-depleted og har fått påført motveiende virkemiddel. Data fra post eksperiment-spørsmål viser at påføring av ego depletion fant sted. Likvel fant vi ingen signifikant variasjon i målt JDM-kvalitet mellom gruppene. En mulig forklaring på manglende signifikante resultater er at det ble påført for lite ego-depletion til å kunne gi signifikante utslag i variasjon i JDM-kvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleKan «the strength model of self-control» forklare variasjon i revisors vurderings- og beslutningstakingskvalitet : et eksperimentelt studienb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record