Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorKind, Hans Jarle
dc.contributor.advisorBrekke, Kurt
dc.contributor.authorEdwinson, Per Johan
dc.contributor.authorAbramov, Roman
dc.date.accessioned2016-09-07T09:49:30Z
dc.date.available2016-09-07T09:49:30Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404924
dc.description.abstractI denne oppgaven ser vi på hvordan sykehus opptrer i et tosidig marked. Sykehusene er profittmaksimerende og benytter seg av ulike virkemidler for å tiltrekke seg både pasienter og leger. Flere studier viser at kvalitet på sykehustjenestene er et viktig aspekt ved fokus på et regulert helsemarked med gitte priser. Staten finansierer sykehusene med en rammebetingelse og et aktivitetsbasert prisingssystem som øker incentivet til å investere i kvalitet. Vi skiller kvalitetstilbudet i to grupper: Kvalitetsinvestering og Kvalitetsbehandling . Kvalitetsinvestering påvirkes av medisinteknisk utstyr, forskning og utvikling, og bedre lokaler. Kvalitetsbehandling påvirkes av etterspørselen til leger og pasienter. Hvilke av disse kvalitetsvariablene sykehusene legger vekt på avhenger av legene og pasientene sine preferanser for kvalitet. Tosidige markeder brukes til å beskrive sykehusene som en plattform der legene og pasientene, definert som agenter, møtes for å gjennomføre transaksjoner. Legen skal utføre et arbeid, mens pasientene ønsker behandling. Teorien om tosidighet tilsier at agentene påvirker hverandre gjennom såkalte nettverkseffekter. I vår oppgave vil flere leger påvirke pasientene positivt ved deres bidrag til reduserte helsekøer. Modellverktøyet som benyttes er oligopolteori som fokuserer på to konkurrerende sykehus. Analysen viser at kvalitetsinvesteringene vektlegges mer enn kvalitetsbehandlingene. Dette kommer av at pasientene, som en inntektskilde, er direkte tilknyttet denne variabelen. Det blir også vist at profitten til sykehusene vokser selv om kvalitetskostnadene øker. Sykehusene vil nå et punkt der kostandene deres overstiger inntekten. Dersom de ikke tilfredsstiller statens krav om optimal kvalitetstilbud, kan staten kompensere sykehusene for den tapte profitten ved å kreve en høyere investering. Legene blir nedprioritert selv om økte lønnskostnader kan øke kvalitetsbehandlingene og sykehusets profitt. Dette skjer når pasientene har et større ønske om høyere kvalitetsinvestering. Dette beviser viktigheten av preferanser ved fokus på et tosidig helsemarked. Vektingen av preferansene kan påvirkes av økt informasjon om helsetjenester og helsetilbud. Staten kan dermed tilpasse helsereformene slik at de kan utnytte tosidigheten ved markedet for oppnåelse av ønsket kvalitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.titleHelsesektor som et tosidig marked : analyse av hvordan teorien om tosidige markeder påvirker tilpasningen til regulerte sykehusnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel