Show simple item record

dc.contributor.advisorIms, Knut Oddvar
dc.contributor.authorHopland, Kristina Haga
dc.contributor.authorOkstad, Vegard
dc.date.accessioned2016-09-07T10:13:36Z
dc.date.available2016-09-07T10:13:36Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404943
dc.description.abstractInternasjonalt er det bred enighet om at miljøutfordringen er en av de største utfordringene verdenssamfunnet står ovenfor i dag, og det er tydelig at ytterligere tiltak for reduserte utslipp er nødvendige. Også Norge har forpliktet seg til å oppnå ulike former for klima- og energimål på et nasjonalt nivå. Til tross for et økende fokus og flere iverksatte tiltak, er ikke det som er lovet godt nok. Heller ikke i Norge ser omstillingen ut til å gå raskt nok. For å dekke gapet mellom det som er lovet av reduserte utslipp og det som er nødvendig for å nå klimamålene, er det en økende anerkjennelse av at næringslivet må inkluderes. For å få til dette må norske bedrifters interesser sammenstilles med samfunnets interesser. Energiledelse er et tiltak som søker å redusere energiforbruket i bedrifter ved å arbeide systematisk med kartlegging, måling og forbedringer i energiytelse. Innføring av et energiledelsessystemet vil kunne gi bedrifter økonomiske besparelser samtidig som energiforbruk og utslipp reduseres. Vi forsøker i denne utredningen å kartlegge hvordan man kan legge til rette for at flere norske bedrifter innfører energiledelse. Temaet vi er interessert i er et ganske hvitt akademisk felt i en norsk kontekst, og vår utredning søker i utgangspunktet å legge et godt grunnlag for videre forskning Vi har gjort dette gjennom en litteraturgjennomgang, dybdeintervjuer og spørreundersøkelse. Våre funn indikerer at det er mulig få flere bedrifter til å innføre energiledelse. Bedriftene anser mange av fordelene ved energiledelsessystemet som svært viktige, særlig positive konsekvenser tilknyttet økonomiske og operasjonelle faktorer. Resultatene tilsier at mange av tiltakene som allerede er på plass i Norge, er godt tilpasset for at det skal være attraktivt å innføre energiledelse. Basert på identifiserte motivasjonsfaktorer, sentrale aktører og opplevde barrierer vil vi likevel komme med noen forslag til justeringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectsamfunnsøkonominb_NO
dc.subjectøkonomisk analysenb_NO
dc.titleEn eksplorativ studie om energiledelse i Norge : hvem, hva og hvordannb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record