Show simple item record

dc.contributor.advisorFuglseth, Anna Mette Fuglseth
dc.contributor.authorWaagø, Ragna Marie
dc.date.accessioned2016-09-07T10:21:59Z
dc.date.available2016-09-07T10:21:59Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2404952
dc.description.abstractHensikten med dette arbeidet er å forbedre arbeidsprosessen «Mottak nytt personell». Her kartlegges prosessen, den holdes opp mot en fiktiv ideell modell, som hjelpemiddel for å finne mulige forbedringspunkt, og komme fram til forslag for hvordan man i praksis kan gjøre arbeidsprosessen bedre. Gjennom denne arbeidsprosessen skal personell klargjøres for arbeid i landanlegg i et større norsk oljeselskap, til rett og avtalt tid. Det er avdekket en del utfordringer ved prosessen, og selskapet har uttrykt et behov for kartlegging, og ønske om å få forslag til hensiktsmessige forbedringstiltak. I utredningen finner og beskriver jeg konkrete tiltak, som gjør at arbeidsprosessene struktureres best mulig, slik at tidsbruk og usikkerhet i prosessene reduseres, at enkle kontroller ikke foretas unødvendig mange ganger, at enkle, likelydende personaldata ikke tastes unødvendig mange ganger, og man blir i stand til å levere rett informasjon til rett tid. Et formål med utredningen er dessuten å få tydelig fram hvilken informasjon, oversikter, rapporter og dokumentasjonskrav, som henger sammen med, og baseres på, data fra den aktuelle arbeidsprosessen. Dette er eksempelvis prognoser som grunnlag for å planlegge omfang av nødvendige tjenester og koordinering av disse, timeplaner for kurs, oversikter over kursdeltakere i forkant, dokumentasjon eller rapport over kursgjennomføring i etterkant, og dessuten oversikter over hvem som innvilges språkunntak – alt basert på samme, enkle personaldata. Hensikten med å kartlegge og analysere arbeidsprosessen, var altså å komme fram til forslag til effektiviserende tiltak. Det synes å kunne være en del av løsningen å hente ut mer av potensialet i selskapets eksisterende programvare, og således få vekk unødig gjentak av enkle operasjoner i prosessen, samt bedre informasjonsflyten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLean : forbedring av arbeidsprosessen «Mottak nytt personell» : kartlegging, analyse og forslag til tiltaknb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record