Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOust, Are
dc.contributor.authorKarlsson, Karoline Sterri
dc.contributor.authorLarsen, Lene Rongevær
dc.date.accessioned2016-09-14T09:57:32Z
dc.date.available2016-09-14T09:57:32Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407090
dc.description.abstractDenne masterutredningen er en fundamental verdivurdering av XXL ASA, heretter kalt XXL. Målet med oppgaven er å finne verdien av én XXL-aksje per 19.02.16, der verdivurderingen baseres på sekundærdata gjennom offentlig tilgjengelig informasjon. Siden oppstarten av selskapet i 2000 har de vokst til å bli Nordens største sportskjede med butikker i Norge, Sverige og Finland. Selskapet har en sterk posisjon i de nordiske markedene, og har ønske om å ekspandere til flere europeiske land innen få år. Etter en introduksjon av XXL og sportsbransjen gjennomføres en strategisk analyse som kartlegger selskapets interne ressurser, samt de makro- og mikroøkonomiske forhold som påvirker sportsbransjen. Analysene viser blant annet at selskapet og bransjen har flere muligheter for vekst, der en av faktorene er samfunnets fokus på helse og fysisk aktivitet. Videre analyseres XXLs historiske regnskapstall opp mot sportsbransjens, gjennom en risiko- og rentabilitetsanalyse. Analysene viser at XXLs likviditet og soliditet er noe presset i forhold til bransjens, men utviklingen for selskapet er positiv. Samtidig har XXL snudd en strategisk ulempe til en fordel i løpet av analyseperioden, og oppnådde en superrentabilitet til egenkapitalen på 8,03 % i 2015. Fordelen består hovedsakelig av en bransjefordel, og bygger opp om resultatene fra den strategiske analysen, der bransjens attraktivitet ble synliggjort. Deretter utarbeides et framtidsregnskap og -krav for perioden 2016-2027. Ved bruk av egenkapital- og selskapskapitalmetoden beregnes ett endelig fundamentalt verdiestimat på XXL-aksjen på 98,67 kroner per 19.02.16. En analyse av usikkerheten i estimatet viser at små endringer i forutsetningene for verdsettelsen kan utgjøre store endringer i verdiestimatet. Dette endrer ikke våre vurderinger, men det er viktig å være klar over graden av usikkerhet. Til slutt utføres en komparativ verdivurdering som supplement til den fundamentale verdivurderingen. Denne verdsettelsen ga et estimat på 95,64 kroner, og viser at estimatet fra den fundamentale verdsettelsen er rimelig. Begge estimatene er høyere enn børsverdien per 19.02.16 på 90,50 kroner, og det tyder på at markedet undervurderer XXLs framtidige inntjening. Vårt endelige verdiestimat forblir 98,67 kroner, og er 9 % høyere enn børskursen per 19.02.16. Basert på dette gir vi en hold-anbefaling av aksjen, men den store usikkerheten i verdiestimatet gjør anbefalingen uklar.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleFundamental verdivurdering av XXL ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel