Show simple item record

dc.contributor.advisorSalvanes, Kjell G.
dc.contributor.authorAbbedissen, Katrine
dc.contributor.authorMannsverk, Katrine
dc.date.accessioned2016-09-14T11:40:43Z
dc.date.available2016-09-14T11:40:43Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2407181
dc.description.abstractEtterspørselen etter arbeidskraft i helse- og omsorgssektoren er et økende problem ettersom man står ovenfor en aldrende befolkning. Samtidig er dette en sektor med en svært høy andel deltidsansatte. For å oppnå effektiv bruk av arbeidsstyrken innen sektoren er organisering og regulering av arbeidstiden viktig. En måte å omorganisere dette på er ved å ta i bruk langturnus, hvor den ansatte jobber 13 timer lange arbeidsdager. Hensikten med denne studien er å se nærmere på hvordan langturnus fungerer i den kommunale pleie- og omsorgstjenesten, og om denne arbeidstidsordningen vil kunne være med på å redusere den høye andelen arbeidskraftreserver innenfor helsesektoren. For å skape en forståelse av arbeidsmarkedet introduserer vi først sentrale begreper som kan knyttes til et ansettelsesforhold og grunnleggende mikroøkonomisk teori. Den mikroøkonomiske teorien tar for seg hvordan individer tilpasser seg arbeidsmarkedet, og hvilke faktorer som har betydning for individets optimale tilpasning. Studiet baserer seg på både kvalitativ- og kvantitativ analyse. Vi har utført tre intervjuer av sentrale instanser; Bergen kommune, Norsk Sykepleierforbund (NSF) og Fagforbundet. Videre gjennomførte vi en spørreundersøkelse blant ansatte som jobber ved avdelinger som har tatt i bruk langturnus, dette utgjorde til slutt 50 respondenter. Resultatet viser at respondentene er svært tilfredse med langturnus. De rapporterer høy tjenestekvalitet samt et godt arbeidsmiljø. De ansatte trives i arbeidstidsordningen og sykefraværet ser ut til å være lavere enn ved andre turnuser. I tillegg ser man at stillingsstørrelsen har gått opp. Fagorganisasjonene ser at turnusen har svært mange positive effekter, men er uenige om i hvor stor grad man bør innføre ordningen. Konklusjonen er at langturnus fremstår som en god arbeidstidsordning som er ønsket av de ansatte i pleie- og omsorgstjenesten. For å redusere de negative effektene ved arbeidstidsordningen samtidig som man utnytter de positive fordelene, er det optimalt med en turnusordning hvor de ansatte jobber lange vakter hver fjerde helg og ordinær turnus i ukedager.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLangturnus i helsevesenet : en studie for å avdekke hvordan langturnus fungerer i pleie- og omsorgssektoren i Bergen kommunenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record