Show simple item record

dc.contributor.authorFijalkowska, Anna Paula
dc.contributor.authorHjartåker, Karina Sofie
dc.date.accessioned2016-09-30T06:40:39Z
dc.date.available2016-09-30T06:40:39Z
dc.date.issued2015-12
dc.identifier.isbn978-82-491-0912-8 (elektronisk versjon)
dc.identifier.isbn978-82-491-0911-1 (trykt versjon)
dc.identifier.issn0803-4036
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2412077
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer hvordan den aktuelle oljekrisen har påvirket bemanningsavveininger i den norske olje- og gassektoren. Innfallsvinkelen er hvordan nedbemanning omfatter fast ansatte og innleide konsulenter. Formålet er å få innsikt i ledelsesavveininger med hensyn til hvem som blir beholdt og hvordan en reduksjon i bemanning blir gjennomført. Tidligere forskning har ikke studert fenomenene i lys av et eksternt sjokk, og studiens innfallsvinkel kan dermed bidra til å utvide horisonten med hensyn til nedbemanning. Utredningen er en kvalitativ casestudie med eksplorerende forskningsdesign. Oppgavens empiriske grunnlag er basert på 11 intervjuer av ledere i tre bedrifter i den norske olje- og gassektoren. Bedriftene representerer ulike deler av verdikjeden tilknyttet oljeforedling, som bidrar til en helhetlig forståelse av hvordan bransjen har håndtert det eksterne sjokket. Studien har avdekket at oljekrisen har påvirket sammensetningen av bemanningen i de tre bedriftene. Et hovedtrekk er at bedriftene har valgt å beholde ansatte som besitter kompetanse som er nødvendig for at bedriftene skal være konkurransedyktig i framtiden, uavhengig av tilknytningsform. I konklusjonen trekkes det fram nye og interessante funn i lys av etablert teori og litteratur. Et fellestrekk er at bedriftene tar hensyn til grad av spisskompetanse, samt hvor avhengig de er av kompetansen i kjernevirksomheten, når de i nedbemanningen vurderer hvilke innleide som beholdes. Oppgavens empiriske data antyder at det er en sammenheng mellom bedrifters organisering og prioritering mellom kunnskapsdeling og kunnskapslekkasje. Studien indikerer at ansattes tilknytningsform vektlegges i mindre grad ved nedbemanning, sammenlignet med andre perioder hvor sammensetningen av arbeidsstokken justeres. Til sist kommer det fram at nedbemanningen gir bedriftene mulighet til å selektere ut feilansettelser og ansatte som i mindre grad tilfredsstiller deres kompetansebehov. Slik bidrar nedbemanningen til at kompetansenivået i bedriftene optimaliseres med hensyn til framtidig etterspørsel. Basert på disse funnene har vi utviklet fire hypoteser, som gir grunnlag for videre forskning.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherSNFnb_NO
dc.relation.ispartofseriesRapport;2015:16
dc.titleTilpasning av bemanning og valg av nedbemanningstiltak i bedrifter rammet av oljekrisennb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record