Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorReinskou, Knut Olav Five
dc.contributor.authorTrannum, Dag Inge
dc.date.accessioned2017-02-27T10:31:16Z
dc.date.available2017-02-27T10:31:16Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432134
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven har vært å estimere markedsverdien av egenkapitalen til oppdrettsselskapet Marine Harvest per 20. juni 2016. Vi har derfor gjennomført en fundamental verdivurdering av selskapet, sammensatt av en kvalitativ strategisk analyse og en kvantitativ regnskapsanalyse. For å komme frem til vårt endelige estimat har vi benyttet den såkalte totalkapitalmodellen. Vi begynner med å presentere selskapet, oppdrettsbransjen og produktet laks, før vi foretar den strategiske analysen. I eksternanalysen bruker vi Porters femkraftsmodell til å analysere konkurransekreftene i bransjen og kommer frem til at det er et moderat trusselnivå. I internanalysen benyttes KIKK- og SVIMA-rammeverket til å analysere selskapets konkurransefortrinn og deres varighet. Vi kommer frem til at Marine Harvest er godt rustet for fremtiden, men ikke nødvendigvis bedre rustet enn sine konkurrenter. Videre foretar vi en PESTEL-analyse av sentrale makroøkonomiske rammevilkår for bransjen. Vi vurderer utsiktene for bransjen som positive. I regnskapsanalysen tar vi for oss årsrapportene til Marine Harvest i perioden 2007-2015. For å komme frem til tall på selskapets operasjonelle drift, foretar vi en normalisering av regnskapstallene og omgruppering av balansen. Deretter korrigerer vi for netto finansiell gjeld for å komme frem til selskapets operasjonelle balanse. Innsikten den strategiske og regnskapsmessige analysen gir oss bruker vi videre sammen til å predikere fremtidige regnskapstall. Som ledd i bruken av totalkapitalmodellen kommer vi frem til et avkastningskrav som vi bruker til å neddiskontere fremtidig fri kontantstrøm med. På bakgrunn av dette konkluderer vi med en markedsverdi per aksje på NOK 113,17 per 20. juni 2016. På samme tidspunkt ble den omsatt for NOK 140,50 på Oslo Børs. Av den grunn anbefaler vi salg av aksjen. Avslutningsvis har vi gjennomført en markedsbasert analyse og sensitivitetsanalyse, herunder en Monte Carlo-simulering. I den markedsbaserte analysen av egenkapitalverdien til Marine Harvest benytter vi multipler fra andre oppdrettsselskaper på Oslo Børs. Analysen peker gjennomgående i retning av at markedet overpriser egenkapitalen til Marine Harvest. Videre viser sensitivitetsanalysen at resultatet fra den fundamentale analysen er sensitivt for endringer i enkelte sentrale parametere.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdivurderingnb_NO
dc.titleMarine Harvest ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record