Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.authorHolum, Lene Sollesnes
dc.date.accessioned2017-02-27T11:04:06Z
dc.date.available2017-02-27T11:04:06Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432142
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen er å bidra med relevant innsikt og forståelse om motivasjonsklimaets betydning for bedrifters endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet. Studien tar utgangspunkt i norske regnskapsbedrifter og organisasjonsutfallene som undersøkes er relevant for den situasjonen regnskapsbransjen befinner seg i. Endringer i regnskapsbransjens markeds- og konkurransesituasjon medfører sterkt press om endring og utvikling for bedriftene. Samtidig må bedriftene forholde seg til krav om lønnsomhet. Studien undersøker sammenhenger på organisasjonsnivå, og gir dermed et bidrag til forskningslitteraturen som skiller seg fra tidligere studier som i hovedsak har sett på motivasjonsklimaets betydning for individuelle utfall. Funnene i studien viser at det er en klar sammenheng mellom motivasjonsklimaet, definert ved mestringsklima og prestasjonsklima, og endringsvilligheten, kreativt klima og lønnsomheten i bedriften. Mestringsklimaet har signifikant positiv sammenheng med både endringsvilligheten og kreativt klima, men ingen sammenheng med lønnsomhet. Prestasjonsklima har derimot en signifikant positiv sammenheng med lønnsomhet, og en signifikant negativ sammenheng med kreativt klima. Studien benytter også moderatorstudier og undersøker om lederens målorientering påvirker effekten i sammenhengene mellom motivasjonsklimaet og organisasjonsutfallene. Her finner jeg ingen interaksjonseffekter, noe som indikerer at leders målorientering ikke har en direkte påvirkning på sammenhengene. Ettersom funnene i studien viser at motivasjonsklimaet har betydning for hvordan bedriften håndterer endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet, betyr det at motivasjonsklimaet bør håndteres av lederen. Det betyr også at ledere kan oppleve vesentlige prioriteringsdilemma. På den ene siden er det mestringsklima som fremmer endring og utvikling, og på den andre siden er det prestasjonsklima som fremmer lønnsomhet, men som kan være til hinder for endringsprosesser og utvikling. Ettersom regnskapsbransjen er under sterkt press for endring, bør mestringsklima prioriteres, og tiltak som kan styrke mestringsklimaet iverksettes. Det betyr at bedriftene bør flytte lønnsomhetsfokuset fra et kortsiktig til et langsiktig perspektiv.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleMotivasjonsklimaets betydning for bedrifters endringsvillighet, kreativt klima og lønnsomhet : en studie av norske regnskapsbedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel