Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar A.
dc.contributor.authorWiese, Marie
dc.contributor.authorHaug, Jørgen
dc.date.accessioned2017-02-27T11:27:02Z
dc.date.available2017-02-27T11:27:02Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432155
dc.description.abstractFormålet med denne masterutredningen har vært å beregne et verdiestimat på egenkapitalen til Norway Royal Salmon ASA (NRS) per 07.11.2016. Vi har benyttet en fundamentale verdivurderingsteknikk som hovedteknikk og en komparativ verdivurderingsteknikk som supplerende metode. Den fundamentale verdsettelsen er basert på de underliggende økonomiske forholdene i virksomheten, utarbeidet fremtidsregnskap og tilhørende fremtidskrav samt neddiskonteringen av fremtidige kontantstrømmer. Den komparative verdivurderingen består av en multippelmetode og funnene fra analysen er med på å bygge opp under virksomhetens endelige verdiestimat. Den første delen av oppgaven består av en kort presentasjon av bransje, selskap og verdivurderingsteknikk. Deretter foreligger det en strategisk regnskapsanalyse av NRS. Ved hjelp av analysen har vi fått innsikt i den historiske lønnsomheten til virksomheten. Innsikten er vider benyttet til å vurdere hvorvidt selskapet er i stand til å opprettholde lønnsomheten i fremtiden. I henhold til vår analyse har NRS hatt en historisk strategisk fordel på 23,8% i perioden 2010 til 2016T. Hovedkilden til fordelen er en superrentabilitet i oppdrettsbransjen. Det skal imidlertid nevnes at denne trekkes opp av unormalt gode resultater i 2016T og det kan følgelig diskuteres om den strategiske fordelen er overvurdert. Basert på funnene fra den strategiske regnskapsanalysen har vi utarbeidet fremtidsregnskapet og tilhørende fremtidskrav til NRS. Med bakgrunn i dette fant vi at virksomheten har en strategisk fordel på 9% på lang sikt. Deretter utarbeidet vi første verdiestimat til NRS ved å neddiskontere fremtidige kontantstrømmer. Verdiestimatet ble så kjørt gjennom en konvergeringsprosess. Etter konvergeringen endte vi opp med et konkursjustert verdiestimat på kr 175,15. For å analysere usikkerheten knyttet til verdiestimatet har vi gjennomført en simulerings- og sensitivitetsanalyse. Resultatet av analysen avdekket at det er stor usikkerhet knyttet til verdiestimatet og følgelig gjennomførte vi en supplerende verdivurdering. Ved hjelp av en komparativ verdsettelse oppjusterte vi verdiestimatet på NRS til kr 178,72. Dette er snittestimat bestående av 70% av fundamentalt og 30% av komparativt verdiestimat. Per 07.11.2016 er vårt verdiestimat på egenkapitalen til Norway Royal Salmon ASA følgelig kr 178,72 per aksje. Dette estimatet innebærer en hold-anbefaling i henhold til vår handlingsstrategi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.subjectstrategisk regnskapsanalysenb_NO
dc.subjectverdivurderingnb_NO
dc.titleNorway Royal Salmon ASA : strategisk regnskapsanalyse og verdivurderingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record