Show simple item record

dc.contributor.advisorSverdrup, Therese E.
dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.authorFjose, Cathrine
dc.contributor.authorAksnes, Tia Caroline
dc.date.accessioned2017-02-27T11:46:45Z
dc.date.available2017-02-27T11:46:45Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432165
dc.description.abstractDet er lite kunnskap om effektene av lederbytte på spesifikke teamprosessvariabler, samt betydningen av en teamkontrakt under slike omstendigheter. Med en økende bruk av team og en stadig utskiftning av medlemmer i næringslivsteam, er slike sammenhenger dermed svært relevante å utforske. Denne masterutredningen undersøker først direkte effekter av et lederbytte på teammedlemmers tilknytning til teamet og deres samarbeidsklima. Videre utforskes betydningen av teamkontrakter fra teams oppstart for tilknytning og samarbeidsklima, etter et lederbytte. Sammenhengene har blitt undersøkt ved en longitudinell studie av studentteam i bachelorkurset SOL020 “Psykologi og Ledelse” ved Norges Handelshøyskole (NHH) våren 2015. Studentene samarbeidet i teamene under hele kurset, og hvert team valgte én teamleder. Med et eksperimentelt design ble utvalget manipulert ved at en andel av teamene utformet en teamkontrakt ved oppstarten. Senere i kurset ble en ny manipulasjon innført, der en andel av teamene med og en andel av teamene uten teamkontrakt gjennomgikk et lederbytte. Slik ble utvalget inndelt i fire eksperimentelle grupper. Oppfatninger av teamarbeidet ble målt ved studentenes individuelle besvarelser på et spørreskjema som ble utdelt på tre tidspunkter: i oppstarten, like før lederbyttet og noen uker etter lederbyttet. Besvarelsene dannet grunnlaget for analyse av teamenes tilknytning og samarbeidsklima over tid, i sammenheng med de eksperimentelle gruppene. Det ble gjennomført separate analyser for utvalgets teamledere, og for teammedlemmene uten lederrolle i utvalget. Slik har det vært mulig for oss å avdekke signifikante effekter, sett fra to ulike perspektiver. Våre funn tyder på at et lederbytte har en negativ påvirkning på utviklingen i teammedlemmers tilknytning til teamet og i deres opplevelse av samarbeidsklimaet. Videre synes utforming av en teamkontrakt i oppstarten å føre til at teammedlemmer i større grad klarer å opprettholde sin tilknytning til teamet etter et lederbytte. Spesifikt for teamledere finner vi at teamkontrakter utarbeidet i forkant av et lederbytte skaper en mer negativ opplevelse av samarbeidsklimaet i nye team. Vi konkluderer med at det er essensielt å forberede håndtering av et lederbytte, og at en teamkontrakt kan være et nyttig verktøy i møte med slike forstyrrelser. Etter et lederbytte anbefales det at samtlige i det nye teamet utarbeider en ny teamkontrakt i fellesskap.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleLederbytte i team : hvordan påvirkes team av en slik forstyrrelse, og kan anvendelse av teamkontrakter bidra til å håndtere situasjonen?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record