Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorKofstad, Nina Thürmer
dc.contributor.authorMathiesen, Amanda Haver
dc.date.accessioned2017-02-27T12:22:38Z
dc.date.available2017-02-27T12:22:38Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432189
dc.description.abstractDen digitale økonomiens fremtreden har bidratt til stor mobilitet og fleksibilitet i den globale økonomien (Berg-Rolnes, 2016). Dette gir økte muligheter for flernasjonale selskaper til å konkurrere på andre skattevilkår enn hva nasjonale selskaper har muligheter til. I Norge har konkurranse om markedsandeler i annonsemarkedet blitt langt mer tilspisset som følge av økt global konkurranse (Kulturdepartementet, 2016). Denne utredningen har til hensikt å avdekke i hvilken grad konkurransesituasjonen i annonsemarkedet i Norge påvirkes av ulike skattevilkår for nasjonale og internasjonale selskaper. Dette vil vi avdekke gjennom en casestudie av Schibsted og Facebook. Utredningen har kartlagt at en betydelig skjevhet mellom selskapene finner sted, grunnet ulike skattevilkår. Vi har avdekket at Schibsted betaler selskapsskatt til Norge som hjemmehørende selskap i Norge. Facebook skatter ikke til Norge, i og med at de driver digital virksomhet fra sitt europeiske hovedsete i Irland. Facebook unngår dermed fast driftssted-kriteriet for skatteplikt til Norge. I utgangspunktet medfører ikke dette en umiddelbar konkurranseskjevhet, dersom Facebook betaler skatt for hele sin virksomhet der Facebook er skattemessig tilhørende. På bakgrunn av vår avdekking av eierskapsstruktur, har vi imidlertid grunn til å anta at Facebook anvender skatteminimerende metoder. Vi har videre kartlagt at ikke-skattemessige konkurranseparametere, i form av eksterne effekter og bedriftsatferd, har betydning for konkurransesituasjonen i annonsemarkedet. Våre funn fra analyse av tosidige markeder, viser at Facebook drar nytte av eksterne effekter i større grad enn hva Schibsted gjør. Dette skyldes i hovedsak Facebooks store brukermasse. Videre har vi kartlagt at Facebook har praktisert ikke-skatterettede former for atferd, som kan forklare hvordan Facebook har praktisert en virksomhet som har skapt store fortrinn. På bakgrunn av utredningens hovedfunn, kan vi konkludere med at annonsemarkedet i Norge preges av store internasjonale aktørers inntreden. Dette følger av deres mulighet for omfattende skatteplanlegging, men også som følge av forskjeller i aktørenes opparbeidelse av ikke-skattemessige fortrinn. Vi anser regelverksendringer som nødvendig for å kunne rette opp i de ulike skattevilkårene selskapene står overfor i dag. Vi kan vi imidlertid reise spørsmål til om endringene vil kunne nå frem og gi tilstrekkelig effekt, eller om det allerede er for sent.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleKonkurranse i det norske annonsemarkedet : når ulike skattevilkår skaper konkurranseskjevhet : en case-studie av Facebook og Schibstednb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record