Show simple item record

dc.contributor.advisorSandvik, Alexander Madsen
dc.contributor.authorIglebæk, Helene Spigseth
dc.contributor.authorIgland, Mona
dc.date.accessioned2017-02-27T13:08:07Z
dc.date.available2017-02-27T13:08:07Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432211
dc.description.abstractDenne studien er gjennomført som en single casestudie i en etat innenfor helse og omsorg. Utredningen søker å utforske hvilke utfordringer mellomlederne i denne etaten opplever i en endringsprosess, og hvordan slike utfordringer blir håndtert. Eksisterende litteratur viser til at mellomledere innehar en viktig rolle i organisasjoner, da de med sin plassering i hierarkiet fungerer som et bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Nettopp denne plasseringen gjør at mellomledere kan være avgjørende for utfallet av en endringsprosess, og den fører til at mellomledere opptrer både som endringsmottakere og endringsagenter. Basert på den viktige rollen mellomledere spiller i endringsprosesser, søker denne utredningen å bidra til den eksisterende litteraturen med mer forskning knyttet til mellomlederes opplevde utfordringer i endringsprosesser, og hvordan mellomledere selv håndterer slike utfordringer. Funnene fra vår studie viser at mellomledere som gjennomgår en endringsprosess preget av endringer i organisasjonens formelle struktur opplever fire ulike typer utfordringer. Disse utfordringene er knyttet til balansering av endring og daglig drift, forutsigbarhet, ledelse og mangel på myndiggjøring. Videre viser funnene at en slik endring håndteres på to ulike måter, ved å skape distanse til endringen og ved å benytte de sosiale nettverkene i organisasjonen. Da vår studie gjennomføres i konteksten av offentlig sektor, skiller den seg fra det benyttede rammeverket, der forskerne studerte en endring i privat sektor. Funnene våre er ikke fullstendig samsvarende med funnene i denne studien, og vi har da videreutviklet rammeverket tilpasset for offentlig sektor. Videre fører ulikheter i kontekst til at mellomlederne i vår case i liten grad opptrer som endringsagenter i endringsprosessen. Dataanalysen viser imidlertid at mellomlederne i vår case i stor grad håndterer endringens utfordringer på samme måte som mellomledere som utøver rollen som endringsagent.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleMellomleders opplevelse av endringsprosesser : en kvalitativ studie av mellomledelse i offentlig sektornb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record