Show simple item record

dc.contributor.advisorOlsen, Trond
dc.contributor.authorPettersen, André
dc.contributor.authorØstby, Lars-Kristian
dc.date.accessioned2017-02-28T09:18:29Z
dc.date.available2017-02-28T09:18:29Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432268
dc.description.abstractDen norske møbelbransjen kjennetegnes ved en høy konkurranse, hvor fem større aktører kontrollerer ca. 80% av markedet. Markedet for møbler og interiørartikler har hatt en sterk vekst de senere årene, men de større etablerte møbelkjedene taper terreng til bedrifter utenfor det definerte møbelmarkedet i større grad enn tidligere. Målet med denne utredningen er å videre øke forståelsen for hvilke faktorer som kan gi lønnsomhetsforskjeller mellom varehus innad i en større norsk møbelkjede, kalt «MØBEL AS». Utredningens problemstilling er: Hvilke forhold kan skape forskjeller i lønnsomhet mellom tre ulike avdelinger i MØBEL AS konsernet? De utvalgte avdelingene i vår studie er tre varehus i MØBEL AS-kjeden. Disse tre avdelingene er alle lokalisert på det sentrale østlandsområdet. Avdelingenes variasjon er valgt med utgangspunkt at de har forskjellig inntektsstørrelse; en liten, en mellomstor og en stor. Utredningen er videre designet som en komparativ casestudie, hvor det søkes å gå i dybden på lønnsomhetsfaktorer ved hjelp av regnskapsanalyse, konkurranseintensitet, demografiske forhold, motivasjon, insentivordninger, driftsoppfølging og salgssammensetning. Studien konkluderer med at det finnes lønnsomhetsforskjeller mellom de to større avdelingene og den lille. Lønnsomhetsforskjellene skyldes avdelings størrelse og skalafordeler, lokalisering, og konkurranseintensiteten i lokalmarkedet. Vi har også funnet sammenheng mellom leders driftsoppfølging og lønnsomheten til avdelingen, uten at studien har nok grunnlag til å konkludere med at de to er årsaksforklarende.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleLønnsomhetsforskjeller i større foretak : en casestudie fra den norske møbelbransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record