Show simple item record

dc.contributor.advisorDahl, Gunnar
dc.contributor.authorHaavik, Olaf Magnus Strøm
dc.contributor.authorSørdal, Øivind Robøle
dc.date.accessioned2017-02-28T12:26:20Z
dc.date.available2017-02-28T12:26:20Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432344
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å estimere verdien av egenkapitalen til Solstad Offshore ASA per 27.07.2016. Dette gjøres gjennom en strategisk regnskapsanalyse og en fundamental verdsettelse. Hensikten er å kunne anbefale en handlingsstrategi om hvorvidt en skal kjøpe, selge eller holde på aksjene i Solstad Offshore ASA. Utredningen baserer seg på offentlig tilgjengelig informasjon. Utredningen består av tre hoveddeler. Første del er kvalitativ hvor fokuset rettes mot både interne og eksterne forhold som er relevante for Solstad Offshore ASA og næringen. Funnene i den strategiske analysen indikerer høy grad av intern rivalisering mellom rederiene, forsterket av klyngeeffekter og negative makroøkonomiske forhold. I den forbindelse er aktuelle problemstillinger høy gjeldsgrad, lav aktivitet, konsolidering og usikre fremtidsutsikter. Oppsummert anses Solstad Offshore ASA å ha en midlertidig konkurransemessig fordel. Videre gjennomføres en strategisk regnskapsanalyse. Dette er en kvantitativ analyse av Solstad Offshore ASA og næringen sine regnskapstall. Hensikten er blant annet å sammenligne resultatene fra den kvalitative strategiske analysen, og vurdere rimeligheten av disse. Funnene fra den strategiske regnskapsanalysen viser at Solstad Offshore ASA har hatt en tidsvektet strategisk fordel på 2,3 prosent i analyseperioden. Dette skyldes i hovedsak en finansieringsfordel og en ressursfordel knyttet til driften av rederiet. I siste del av utredningen utarbeides et fremtidsregnskap basert på innsikt tilegnet fra den strategiske analysen og den strategiske regnskapsanalysen. Fremtidsregnskapet ligger til grunn for å estimere et verdiestimat på egenkapitalen til Solstad Offshore ASA. I tråd med den kvalitative analysen forventes det en negativ driftsinntektsvekst for de første to årene av budsjettperioden. For de neste årene vil høyere aktivitet gi en positiv driftsinntektsvekst frem mot steady state. Det legges også til grunn en redusert investeringstakt i næringen og vedvarende høy grad av intern rivalisering mellom rederiene. Den fundamentale verdsettelsen gir et verdiestimat per aksje på NOK 13,50 mot en virkelig verdi på NOK 15,30 per 27.07.2016. Det anbefales en hold-strategi for aksjene i Solstad Offshore ASAnb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectregnskap og revisjonnb_NO
dc.titleStrategisk regnskapsanalyse og fundamental verdsettelse av Solstad Offshore ASAnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record