Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorSkjæveland, Beate
dc.contributor.authorViung, Emilie Johnsen
dc.date.accessioned2017-02-28T13:46:04Z
dc.date.available2017-02-28T13:46:04Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432397
dc.description.abstractForskning viser at flernasjonale selskaper innretter sin kapitalstruktur etter skatteratene i landene de opererer i. Ved å strategisk allokere gjeld mellom enhetene i konsernet og utnytte internasjonale skattesatsforskjeller, kan selskapene minimere samlet skattebelastning. Gjeldsskifting, eller tynn kapitalisering, kan medføre en utfordring for samfunnet gjennom provenytap, skifte av skattebyrde og vridninger i konkurransevilkår. For å begrense den strategiske tilpasningen, innføres blant annet nasjonale regler mot tynn kapitalisering. I 2014 innførte Norge rentebegrensningsregelen for å begrense fradrag for rentekostnader på lån til nærstående parter. I denne masterutredningen studerer vi norske selskapers tilpasning av gjeldsandeler som en følge av innføringen av rentebegrensningsregelen. Gjennom teoretisk og empirisk analyse undersøker vi hvorvidt potensielt rammede selskaper reduserer gjeldsbruken for å unngå avskjæring av fradrag for interne gjeldsrentekostnader. Norske flernasjonale og nasjonale selskapers tilpasning analyseres både samlet og separat. Vi studerer i hovedsak selskapenes tilpasning av gjeldsandeler, men ser også på regelens effekt på netto rentekostnader. Av den teoretiske analysen finner vi at innføringen av rentebegrensningsregelen vil medføre en redusert intern gjeldsandel for flernasjonale selskaper som rammes av regelen. Ved at eksterne rentekostnader bidrar til å fylle opp fradragsrammen for tillatt rentefradrag, vil bruk av ekstern gjeld indirekte kunne rammes. Dette kan medføre at også ekstern gjeldsandel reduseres. Samlet vil dermed rammede flernasjonale selskaper i henhold til den teoretiske analysen redusere total gjeldsandel. Vår empiriske analyse viser at innføringen av rentebegrensningsregelen medførte en reduksjon i norske selskapers totale, interne og eksterne gjeldsandeler på henholdsvis 15, 21 og 2 prosent. I motsetning til effekten på total og intern gjeldsandel, er ikke effekten på ekstern gjeldsandel statistisk signifikant. Nasjonale selskaper reduserer sine gjeldsandeler relativt mer enn flernasjonale, og de identifiserte effektene på selskapenes rentekostnader indikerer at begge selskapsgrupperingene i tillegg tilpasser seg ved å justere intern rentesats.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleIntroduksjonen av en norsk regel mot tynn kapitalisering : en empirisk analyse av norske selskapers tilpasning til rentebegrensningsregelennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record