Show simple item record

dc.contributor.advisorBjørnenak, Trond
dc.contributor.authorAndresen, Kristian
dc.contributor.authorSjøstrøm, Ida Hultgren
dc.date.accessioned2017-03-01T09:31:13Z
dc.date.available2017-03-01T09:31:13Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432483
dc.description.abstractDen norske dyreklinikkbransjen har opplevd store endringer de siste årene. Siden 2012 har markedet vært preget av de to svenske aktørene Anicura og Evidensia som har kjøpt opp en rekke klinikker og dannet kjeder. Denne utviklingen har satt fart på profesjonaliseringen av bransjen. Videre har antall dyreklinikker økt drastisk og kunnskapsnivået blant veterinærer blir stadig høyere. Siden etableringen av de første smådyrklinikkene for ikke mer enn 30 år siden, har Norge opplevd en generell velstandsøkning som har resultert i at kjæledyr har en viktigere rolle i norske hjem. Formålet med denne utredningen er å forklare årsaker til at det eksisterer lønnsomhetsvariasjoner mellom norske dyreklinikker. Utredningen tar utgangspunkt i kvantitativ- og kvalitativ analyse for å forklare lønnsomhetsnivået i bransjen og årsaker til variasjoner i lønnsomhet. Studien har både et deskriptivt og eksplorativt design. Bransjens lønnsomhet har blitt analysert ved å ta utgangspunkt i regnskapstallene til 141 av totalt 430 dyreklinikker i Norge i perioden 2013-2015. Dybdeintervju med fem daglig ledere ved norske smådyrklinikker har gitt oss grunnlag for å forklare årsaker til lønnsomhetsvariasjonene i bransjen. Bransjeanalysen viser at vi undersøker en bransje med betydelige lønnsomhetsvariasjoner. Blant våre viktigste funn er at norske dyreklinikker har ulik grad av kapasitetsutnyttelse og ulike forutsetninger for å oppnå stordriftsfordeler. Valg av kompleksitet i behandlingstilbudet har også innvirkning på kostnadsnivået. Vi finner videre at de erfarne klinikkene synes å ha høyere lønnsomhet. Til slutt viser analysen at operasjonell styring er en viktig faktor for at klinikkene sikrer at samtlige kostnader ved en behandling blir tatt hensyn til. Vi tror at fremtiden til norske dyreklinikker vil være preget av økt kjedevirksomhet, spesialisering og flere henvisningsklinikker. Etablering av lavprisklinikker slik man har sett i utlandet og i Oslo kan også forekomme. Videre vil si se en økt profesjonalisering av bransjen både med tanke på den økonomiske driften og personalledelse. Med en stadig vekst i antall kjæledyr og høy betalingsvilje mener vi at det finnes et lønnsomhetspotensiale i markedet til tross for økt konkurranseintensitet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleNorske dyreklinikkers lønnsomhet : en studie av den norske dyreklinikkbransjen og årsaker til lønnsomhetsvariasjonernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record