Show simple item record

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorSolberg, Christian Døsen
dc.contributor.authorFellkjær, Jonas
dc.date.accessioned2017-03-01T09:48:27Z
dc.date.available2017-03-01T09:48:27Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432490
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å studere hvilken effekt Corporate Social Responsibility (CSR) har på ansatte. Utredningen undersøker i hvilken grad forsikringsselskapet Tryg sine eksterne CSR-aktiviteter har en effekt på den horisontale (OCB-I) og den vertikale (OCB-O) dimensjonen av Organizational Citizenship Behavior (OCB). I tillegg undersøkes relasjonen mellom Tryg sine CSR-aktiviteter og ansattes vurdering av henholdsvis CSR-SR (Symbolsk/Reell), Organizational Identification (OI), arbeidsglede, lojalitet og selskapets omdømme. I den første teoridelen blir OCB-I forklart som atferd rettet mot, og som umiddelbart gagner, spesifikke individer i organisasjonen, der altruisme er en fasett for måling av begrepet. Et diktatorspill ble benyttet for måling av altruisme mellom kollegaer. Videre blir OCB-O forklart som atferd rettet direkte mot, og som er fordelaktig for, organisasjonen som helhet. Frivillighetsvalget måler antall minutter en ansatt frivillig, ulønnet og ut over kontraktsfestet arbeidstid, velger å benytte på en spørreundersøkelse som har til hensikt å bedre lønnsomheten i selskapet Tryg. Følgende argumenteres det i utredningen for at frivillighetsvalget kan benyttes som et mål på OCB-O og diktatorspillet som et mål på OCB-I. Labratoriumseksperiment ble gjennomført på 64 ansatte i Tryg, hvor deltakerne ble randomisert i en kontroll- og en behandlingsgruppe. Eksperimentet bestod av tre øvelser, et diktatorspill, et frivillighetsvalg og en spørreundersøkelse. Før hver øvelse ble samtlige deltakere primet med et bilde eller en tekst. Behandlingsgruppen ble primet med Tryg sine CSR-aktiviteter, mens kontrollgruppen fikk CSR- og Tryg-nøytrale primes. Hovedhypotesene i denne utredningen er at Tryg sine CSR-aktiviteter har en positiv effekt på de to dimensjoner av OCB, henholdsvis OCB-I og OCB-O. Ved bruk av regresjonsanalyse blir det funnet at behandlingen med CSR-aktivitetene har en ulik effekt på OCB-I og OCB-O hos de ansatte. Hovedfunnene er at CSR-aktivitetene har en signifikant positiv effekt på OCB-I hos de ansatte i Tryg, og at CSR-aktivitetene har en signifikant positiv effekt på OCB-O hos de kvinnelige ansatte. Funnene gir implikasjoner for forståelse av effekten CSR har på OCB.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleHvilken effekt har CSR på ansatte? : vertikale og horisontale perspektiver av OCB, samt OI og vurdering av CSRnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record