Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSchei, Vidar
dc.contributor.advisorSverdrup, Therese
dc.contributor.authorTombre, Anne Marte
dc.contributor.authorSandvik, Maria Høier
dc.date.accessioned2017-03-01T11:13:40Z
dc.date.available2017-03-01T11:13:40Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432528
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen har vært å rette oppmerksomheten til ledere og ansatte i små bedrifter mot relasjoners betydning i endringsprosesser. Relasjoner skal ifølge teori være spesielt viktig i små bedrifter, og fokus på gode relasjoner på jobb kan passe godt for bedrifter som befinner seg i dynamiske omgivelser. Det er forsket mye på sammenhengen mellom Leader-Member exchange (LMX) og ulike organisasjonsutfall i bedrifter, mens forskning på horisontale psykologiske kontrakters betydning for organisasjonsutfall er et relativt nytt felt. Både LMX og horisontale psykologiske kontrakter er derimot undersøkt lite i små, norske bedrifter og i forhold til endringsprosesser spesifikt. Med denne utredningen ønsker vi å bidra til mer kunnskap og forskning på dette feltet. Regnskapsbransjen i Norge var en bransje som egnet seg godt til å undersøke disse sammenhengene. Spesielt fordi bransjen er lønnsom i dag og består av mange små bedrifter, samtidig som den er spådd å stå ovenfor flere utfordringer i årene som kommer. Blant annet er regnskapsbedrifter fremover nødt til å endre seg i takt med omgivelsene dersom de skal klare å forbli lønnsomme på sikt. I utredningen har vi sett på hvilken sammenheng LMX og horisontale psykologiske kontrakter med relasjonelt innhold har med organisasjonsutfallene lønnsomhet og endringsvillighet. Dette er faktorer som kan fortelle oss hvordan bedriften presterer i dag, og hvordan bedriften er rustet til å prestere på sikt. I tillegg har vi undersøkt hvilke sammenhenger LMX og relasjonelle horisontale psykologiske kontrakter har med kreativt klima. Videre er det kartlagt hvorvidt kreativt klima driver sammenhengene mellom henholdsvis LMX og relasjonelle horisontale psykologiske kontrakter, og de ulike organisasjonsutfallene ved å inkludere denne som en mediator i forskningsmodellen. I utredningen har vi benyttet oss av et datasett bestående av data innhentet via fire ulike spørreundersøkelser fra 113 bedrifter, bestående av 473 respondenter gjennomført i 2015. Funnene viser at både LMX og relasjonelle horisontale psykologiske kontrakter har en indirekte sammenheng med endringsvillighet gjennom kreativt klima. Vi fant også at horisontale psykologiske kontrakter med relasjonelt innhold har en direkte positiv sammenheng med endringsvillighet. Vi fant ikke grunnlag for en sammenheng mellom relasjoner og lønnsomhet. Til slutt avdekket vi at både LMX og relasjonelle horisontale psykologiske kontrakter har signifikant positiv direkte sammenheng med bedriftens kreative klima. Med bakgrunn i dette håper og tror vi at funnene kan bidra med økt innsikt til ledelse i små bedrifter i regnskapsbransjen og små bedrifter i andre bransjer. I tillegg håper vi at funnene våre vil kunne ha verdi for andre interessenter og forskere innen ledelse og endring.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.subjectStrategi og ledelsenb_NO
dc.titleRelasjoner på arbeidsplassen: En studie av endring og lønnsomhet i små norske regnskapsbedrifternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel