Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorGrimstad, Mattis Weien
dc.contributor.authorBråten, Torkil Moe
dc.date.accessioned2017-03-01T11:57:39Z
dc.date.available2017-03-01T11:57:39Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432547
dc.description.abstractAggressiv skatteplanlegging er et internasjonalt problem, som har økt i omfang som følge av en økt globalisering. Flernasjonale selskaper opererer under flere forskjellige skattelovgivninger. Dette gir muligheter for å utnytte skjevheter mellom lovene for å oppnå skattefordeler utover det nasjonale selskaper har mulighet til å oppnå. OECD har utarbeidet generelle retningslinjer og flere land har innført spesifikke lover for å motvirke problemet. Likevel blir Googles utstrakte bruk av “The Dutch Sandwich” et godt eksempel på at de ikke har lykkes så langt. Internasjonal beskatning baserer seg på Separate Accounting, og da skal interne transaksjoner i flernasjonale selskaper verdsettes etter prinsippet om armlengdes avstand. Avvik fra dette prinsippet kan være vanskelig å avdekke, og dette åpner for utstrakt overskuddsflytting innad i selskapet. For å bekjempe disse problemene har Europakommisjonen lagt frem CCCTBforslaget som gjennom en FA-tilnærming beskatter flernasjonale selskaper som en enkelt enhet. Overskuddet fordeles med en trefaktornøkkel basert på salg, arbeidskraft og kapital, og felles regler for beregning av skattegrunnlaget. Oppgaven analyserer effektene av dette initiativet for Googles beskatning i EU hvor Norge inkluderes i samarbeidet og vektlegges i stor grad. CCCTB-initiativet innebærer flere lovendringer, men det er vanskelig å si med sikkerhet hvordan dette vil påvirke royaltyoverføringene som sendes ut av EU. Oppgaven analyserer derfor tre mulige scenarier. Det første scenarioet tar utgangspunkt i at royaltyoverføringene til Bermuda ikke påvirkes. I det andre scenarioet ilegges de en kildeskatt. I det tredje scenarioet er royaltyoverføringene inkludert i det totale skattegrunnlaget til Google. Dersom royaltyoverføringene ikke påvirkes, øker den konsoliderte og den i Norge relativt lite. Effekten kommer av at skattegrunnlag allokeres bort fra datterselskapet i Irland med lavest skattesats i EU, og over på de andre landene. Dersom royaltyene påvirkes enten gjennom kildebeskatning eller inkludering i skattegrunnlaget vil vi derimot se en stor økning i Googles konsoliderte skattebyrde og i Norge. Da vil Googles beskatning ligne mer på den som foregår på nasjonalt nivå. Når royaltyoverføringene beskattes i de forskjellige landene til respektive skattesatser, vil den konsoliderte skattebyrden øke mest.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEffektene av CCCTB for Googles beskatning i Norge og EU : en simulering av EUs våpen mot skatteplanleggingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record