Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBalsvik, Ragnhild
dc.contributor.authorFinnevolden, Emilie Nøkleby
dc.contributor.authorWangsness, Ellen Brevik
dc.date.accessioned2017-03-02T08:56:10Z
dc.date.available2017-03-02T08:56:10Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432660
dc.description.abstractEn av utfordringene knyttet til den digitale delingsøkonomien er privatpersoners etterlevelse av skatteplikt. Denne utfordringen fremstilles i media som et stort problem for Skatteetaten. I vår utredning utforsker vi om etterlevelse blant privatpersoner i delingsøkonomien faktisk er et problem ved å bedømme hvor alvorlig risiko denne gruppen skattytere utgjør. Dette gjør vi ved å vurdere konsekvens ved og sannsynlighet for lav etterlevelse blant privatpersoner i delingsøkonomien. Analysen tar utgangspunkt i etterlevelse blant privatpersoner på Airbnb, og generaliseres deretter til hele den norske delingsøkonomien. I utredningen avdekker vi at lav etterlevelse blant privatpersoner i delingsøkonomien medfører en relativt liten konsekvens på skatteproveny. Dette baseres på at vi estimerer at skatt generert av privatpersoner på Airbnb i løpet av en tolv-måneders periode er i overkant av 30 millioner kroner, og at dette er et svært lite beløp sammenlignet med andre kilder til skatteproveny. Skattepliktig inntekt opptjent på andre delingsplattformer vil medføre at skatteproveny fra hele delingsøkonomien vil være noe større enn 30 millioner kroner, men vi forventer at beløpets størrelsesorden ikke vil endres i betydelig grad. Videre avdekker vi at det er moderat sannsynlighet for lav etterlevelse blant privatpersoner i delingsøkonomien. Denne vurderingen tar vi basert på at vi gjennom analyser finner indikasjoner på at mange privatpersoner i delingsøkonomien har høy etterlevelse, men at en betydelig andel avviker fra å etterleve sin skatteplikt. De elementene vi finner som driver lav etterlevelse, er at det typisk opptjenes lav inntekt, at det er lav sannsynlighet for å bli oppdaget for underrapportering, at Skatteetaten har begrensede kontrollmuligheter og at det er en sosial norm i delingsøkonomien om å ikke betale pliktig skatt. Vi finner også indikasjoner på at noen privatpersoner i delingsøkonomien som ønsker å etterleve, ikke etterlever, på grunn av utydelig kommunikasjon av relevante skatteregler. Vi konkluderer med at risikoen knyttet til privatpersoner i delingsøkonomien er moderat. Dermed anser vi ikke risikoen å være like alvorlig som fremstilt i media. Likevel bør Skatteetaten håndtere denne risikoen før den blir mer betydelig, slik at tap av skatteproveny og negative ringvirkninger unngås. For å håndtere risikoen anbefaler vi Skatteetaten å tilpasse rapportering, forenkle forståelse av skatteplikt og bruke kontroller til å avskrekke.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titlePrivatpersoner i delingsøkonomien og etterlevelse av skatteplikt: En risikoevaluering av privatpersoners etterlevelsenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel