Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorBjorvatn, Kjetil
dc.contributor.authorKarlsen, Anja Marie Henriksen
dc.contributor.authorVarhaug, Margit
dc.date.accessioned2017-03-03T08:56:49Z
dc.date.available2017-03-03T08:56:49Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2432852
dc.description.abstractHensikten med denne masteroppgaven er å avdekke om nudging kan være et effektivt tiltak for å påvirke flere kvalifiserte søkere til å begynne på tilbudt lærerstudieplass. Studien er en del av forskningsprosjektet «Små dytt for store valg». Prosjektet ble initiert av Kunnskapsdepartementet i 2015, og er et samarbeid mellom departementet, Norges handelshøyskole, Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning og fem norske utdanningsinstitusjoner. Ved inngåelsen av samarbeidet opplyste departementet at 30% av søkerne til lærerstudier velger å takke nei til mottatt tilbud om studieplass. Departementets problematisering av en lav oppmøteprosent, målt ved betalt semesteravgift, ligger til grunn for prosjektet. Studien er lagt opp som et randomisert felteksperiment, hvor effekten av tre ulike typer nudger ble testet ut og målt opp mot en kontrollgruppe. Utvalget består av 1321 individer. Disse individene hadde rangert grunnskolelærerutdanningen 1.-7.-trinn eller 5.-10.trinn ved en av fem samarbeidsinstitusjoner på førsteplass i Samordna opptak. Følgende fem offentlige institusjoner er med i studien: - Høyskolen i Bergen - Universitetet i Bergen - Universitetet i Agder - Høyskolen i Stord/Haugesund - Nord universitet Resultatene av analysen viser at nudgene utformet i forskningsprosjektet ikke har økt oppmøteprosenten. En årsak til nudgenes manglende effekt kan være at norske utdanningsinstitusjoner allerede intervenerer i form av å sende ut adekvat informasjon om studier og søknadsfrister. På denne måten blir de som har oppmerksomhetsskjevhet allerede nudget. Videre skal nudger i teorien bare ha en effekt på individer som er under påvirkning av framtredende skjevheter som leder dem til å ta irrasjonelle valg. Fra analysen av data innhentet fra to spørreundersøkelser og 63 telefonintervjuer, oppfattes derimot valgprosessen til majoriteten av søkermassen som reflektert. Søkere er i mindre grad påvirket av skjevheter, og valget om å ikke begynne er i hovedsak et gjennomtenkt valg som samsvarer med Kahnemans system 2. Søkernes grad av refleksjon tyder på at deres valg vanskelig kan nudges.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjecteconomicsnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleKan nudging øke oppmøtet til lærerstudiet? : en studie initiert av Kunnskapsdepartementetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel