Recent Submissions

  • Studier i konkurranse- og energipolitikk 

    Hope, Einar (Book, 2017-05)
    I denne antologien har jeg samlet et utvalg skriftlige arbeider, blant i alt i overkant av hundre med smått og stort, som jeg har forfattet i perioden 2004 – 2016; noen sammen med andre. I utvalget har jeg lagt vekt på ...