Show simple item record

dc.contributor.advisorNyland, Kari
dc.contributor.authorSkinnarland, Tor Erling Rysstad
dc.contributor.authorStavnes, Henrik Døvik
dc.date.accessioned2017-08-30T07:41:51Z
dc.date.available2017-08-30T07:41:51Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452305
dc.description.abstractVi har i denne masterutredningen undersøkt konkurranseutsetting av kommunal revisjon.Oppgaven er skrevet høsten 2016 og våren 2017. I 2004 ble det ble åpnet for konkurranseutsetting av kommunal revisjon og i skrivende stund har 51 kommuner valgt å ta i bruk denne muligheten. Denne studien drøfter fordeler og utfordringer kontrollutvalgssekretariater erfarer ved at kommunen benytter seg av konkurranseutsetting. Oppgaven gjør rede for relevant teori på feltet og hva tidligere studier sier om temaet. Vi har intervjuet åtte kontrollutvalgssekretariat, som hver bistår i gjennomsnitt et tosifret antall kommuner i kontakt med revisjon. Studien har et eksplorerende design i den forstand at informasjon underveis i prosessen har styrt hvilke retninger som har blitt valgt, det vil si hva som har blitt undersøkt nærmere. De kvalitative funnene fra informantene komplementeres med kvantitative data på kostnader som vi har undersøkt. Vi benytter oss av regresjonsanalyse for å si hvorvidt kostnadene endres ved konkurranseutsetting. Vi finner at kommuners kostnader til “kontroll og revisjon” reduseres ved konkurranseutsetting. Dette kan skyldes kostnadsflytting, at regnskapsrevisjonen reduseres i omfang og at kommunene bestiller mindre forvaltningsrevisjon. Vi finner samtidig at kvaliteten på forvaltningsrevisjon er lik eller blir litt bedre og at regnskapsrevisjonen er enten lik eller reduseres noe etter konkurranseutsetting. Vi undersøkte også transaksjonskostnader ved konkurranseutsetting hvor funnene våre viser at denne kostnaden er relativt høy grunnet høy usikkerhet. Vi finner det som en utfordring ved konkurranseutsetting at kommunen må gå fra en mer relasjonell og tillitsbasert kontrakt, til en konvensjonell kontrakt. Flere informanter uttrykker at det er vanskelig å definere og måle kvalitet i revisjon og derfor oppstår det en viss usikkerhet ved å gå fra IKS til private selskaper. Som et bakteppe for studien har vi stilt et spørsmål om hvorfor ikke flere kommuner konkurranseutsetter når det later til å redusere kostnadene. Ut ifra drøftingen i utredningen virker det som at usikkerheten ved konkurranseutsetting er det mest sannsynlige svaret på det spørsmålet.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og adminstrasjonnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleKonkurranseutsetting av kommunal revisjon: En studie om fordeler og utfordringer ved konkurranseutsettingnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record