Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorTorsøe, Line
dc.contributor.authorHoel, Sandra Gjester
dc.date.accessioned2017-08-30T10:00:27Z
dc.date.available2017-08-30T10:00:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452352
dc.description.abstractMediebransjen er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Digitalisering, endrede medievaner, flermedialitet og multiskilling karakteriserer omstillingen medieorganisasjonene står overfor. Formålet med denne studien er å avdekke hvordan en stor aktør i mediebransjen arbeider for å utvikle digital kompetanse som følge av omstillingen. Vi studerer kjennetegn ved utviklingstiltak og bakgrunnen for disse. I tillegg utforsker vi hvilke faktorer som kan fremme læring i disse tiltakene. Tidligere forskning på medieorganisasjoner har vist at blant annet ressurspool, fellesfunksjoner og matrisestruktur har vært måter å håndtere utfordringer på. Kompetanseutvikling som fagområde er tidligere sjelden forsket på i sammenheng med mediebransjen, og oppgaven kan dermed bidra med ny forskning på området. For å få dybdeforståelse for studiens tema har vi gjennomført en kvalitativ enkel integrert casestudie av Norsk rikskringkasting (NRK), herunder et tiltak i hver av avdelingene Super og Underholdning. Det empiriske grunnlaget er basert på 13 dybdeintervjuer med ledere og medarbeidere på ulike nivåer. Utvalget har gitt oss god forståelse for og innsikt i hvordan NRK har tilpasset seg omstillingen i mediebransjen, bakgrunnen for utviklingstiltakene, samt hvilke faktorer som fremmer læring i tiltakene. I studien avdekkes det hvordan NRK har tilpasset seg til endringer i bransjen i form av to ulike tilnærminger for digital kompetanseutvikling. I Super er Class of ‘17 et tiltak der åtte deltakere etter tre og en halv måned skal være nøkkelmedarbeidere, mens Mobilredaksjonen i Underholdning er en nyopprettet fagbasert enhet bestående av tre medarbeidere og tidvis hospitanter. Et kompetansegap mellom ønsket og faktisk digital kompetanse ligger til grunn for tiltakene. Studien avdekker videre hvilke faktorer som fremmer læring i tiltakene. Vi finner at de fem faktorene som fremmer læring er medarbeideransvar, tillit, motivasjon til å dele kunnskap, infrastruktur som tilrettelegger for kunnskapsdeling og tiltak for avlæring. I tillegg avdekker vi at mål med endringer må kommuniseres tydelig, og at endringene må være reelle forbedringer, samt gjerne inkludere tidlig gevinst. Studien bidrar både til læring og digital kompetanseutvikling som fagfelt, og til mediebransjen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleDigital kompetanseutvikling: En analyse av to tiltak i NRKnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel