Show simple item record

dc.contributor.advisorSchjelderup, Guttorm
dc.contributor.authorStandal, Lene
dc.contributor.authorHageløkken, Julie H.
dc.date.accessioned2017-08-30T10:18:44Z
dc.date.available2017-08-30T10:18:44Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452357
dc.description.abstractBitcoin er en virtuell og desentralisert valuta som for første gang muliggjør betalinger direkte fra person til person, uten at betalingen må verifiseres av noen sentral, finansiell institusjon. Siden Bitcoin ble introdusert i 2008 har valutaen opplevd en betydelig økning i handelsvolum og vekslingskurs. Ingen tradisjonelle valutaer hadde en sterkere prisstigning enn Bitcoin i 2016, og antall kjøpte og solgte Bitcoin økte fra 40 milliarder euro i 2015 til 370 milliarder euro i 2016. I denne utredningen analyserer vi Bitcoins implikasjoner, og gjør rede for hvordan Bitcoin utfordrer skattemyndighetenes oppgaver. Utredningen viser at Bitcoins desentraliserte struktur på den ene side gir en rekke positive implikasjoner som gjør valutaen revolusjonerende; høyere grad av anonymitet i transaksjoner, lavere transaksjonskostnader, samt bidrar i kampen for å redusere fattigdom og politisk regulering. På den andre siden byr desentralisering og økt anonymitet på utfordringer som kan påvirke Bitcoins fremtid; vekslingskursen har hatt særdeles store svingninger, valutaen har blitt koblet til kriminalitet og bitcoinaktører har vært utsatt for sikkerhetsbrudd der Bitcoins er blitt stjålet. Videre viser vi hvordan Bitcoin og dens underliggende teknologi utfordrer skattemyndighetene, der utfordringene generelt er knyttet til at teknologien og Bitcoins egenskaper er relativt ukjent, og derfor kan synes å ligge et skritt foran skattemyndighetene. Avslutningsvis foreslår vi hvordan skattereglene for Bitcoin må tolkes, og utredningen gir dermed et i bidrag i avklaringen av en rekke skattemessige problemstillinger for bitcoinaktører og skattemyndigheter. Vår analyse av teori om etterlevelse og drøfting av Bitcoins egenskaper, tilsier at etterlevelsen av skattereglene må antas å være lav i bitcoinøkonomien. For å øke etterlevelsen bør noen av skattebestemmelsene for Bitcoin endres, og skattemyndighetene bør øke sin kunnskap om virtuelle valuta som Bitcoin. Dette er nødvendig for å kartlegge bedre kontrollmuligheter, gi bedre veiledning ut til skattytere og dermed forenkle skattleggingen av Bitcoin. Vi konkluderer med at Bitcoin har viktige implikasjoner som er revolusjonerende i utviklingen av ny og bedre betalingsteknologi. Det er likevel utfordringer som må løses for at Bitcoin skal anerkjennes av de store masser. I relasjon til skatt konkluderer vi med at omsetning av Bitcoin bør fritas fra merverdiavgift, ettersom merverdiavgiftsplikten har en rekke uheldige konsekvenser for norske bitcoinaktører og potensielt kan hindre videre utvikling av denne type teknologi.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleBitcoin: En analyse av Bitcoins implikasjoner og hvordan norske skattemyndigheter utfordresnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record