Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorNesheim, Torstein
dc.contributor.authorBjørnstad, Camilla
dc.contributor.authorHammer, Sara Andrea
dc.date.accessioned2017-09-01T10:39:43Z
dc.date.available2017-09-01T10:39:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452736
dc.description.abstractDenne masterutredningen studerer nye koblinger av trepartsrelasjoner eller mellomledd i den norske mediebransjen. Mellomledd opererer som tredjepart mellom oppdragsgiver og utfører, med ulik rolle i kobling mellom de sistnevnte. Studien er en utvidelse og justering av begrepsskjemaet utarbeidet i (Roverud, Kjølvik, Nesheim, & Jesnes, 2017) og bidrar til å systematisere kunnskapen om mellomleddsmarkedet i den norske mediebransjen. En kvalitativ eksplorerende casestudie er utført for å besvare studiens problemstilling. Studiens empiriske grunnlag baserer seg på ni dybdeintervjuer, med henholdsvis syv mellomleddsaktører og to mediehus. De har gitt oss god innsikt i mellomleddaktørenes rolle, forklaring på hvorfor markedet har oppstått og motiver for bruk av mellomleddsaktørene. Denne studien finner at mellomleddaktørenes rolle i mediebransjen kan inndeles i typer ut fra likheter i mellomleddsfunksjonene formidler, arbeidsgiveransvar og organisering og ledelse av arbeidet. Det avdekkes kombinasjoner av funksjonene som ikke tidligere er blitt beskrevet utdypende i litteraturen, slik som frilansbyrå med ansvar for leveranse og passiv formidlet oppdragstaker. I denne studien skiller vi mellom omfanget og intensiteten av formidlingsfunksjonen og deler tilknytningsformen formidlet oppdragstaker i to typer; aktiv formidlet oppdragstaker og passiv formidlet oppdragstaker. Videre avdekkes det mellomleddsaktører som kombinerer ulike tilknytningsformer, slik som aktiv formidlet oppdragstaker og utleie, og entreprise og frilansbyrå med ansvar for leveranse. Studien avdekker at mellomleddsaktørene kan kombinere flere tjenesteområder samt tilby gjenbruk av innhold. Videre avdekkes det at mellomleddsaktørene i større grad satser på innholdsmarkedsføring og kommersielle kunder, relativt til redaksjonelt innhold. Følgelig avdekkes ulike faktorer både på tilbud- og etterspørselssiden som har bidratt til utviklingen av mellomleddsmarkedet og motivene for bruk av mellomleddsaktørene i den norske mediebransjen. Spesielt Innovasjon uten investering, tidsbesparelse i relasjon til frittstående frilansere samt salgskanal for frilansere er nye bidrag til litteraturen tilknyttet motiver for bruk av atypiske tilknytningsformer og mellomledd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectstrategi og ledelsenb_NO
dc.titleMellomledd i den norske mediebransjen: en kvalitativ eksplorerende studie gjennomført i den norske mediebransjennb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel