Show simple item record

dc.contributor.advisorGrytten, Ola Honningdal
dc.contributor.authorLambrechts, Silje
dc.contributor.authorSmith, Anne-Sophie
dc.date.accessioned2017-09-04T11:27:16Z
dc.date.available2017-09-04T11:27:16Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2452986
dc.description.abstractMålet med denne masterutredningen er å undersøke hvordan Voss Sparebank sin soliditet og lønnsomhet har vært gjennom ulike konjunkturforløp, sammenlignet med andre banker. Analyseperioden strekker seg fra Voss Sparebanks etablering i 1843 til 2014, og utviklingen i bankens nøkkeltall sammenlignes med tilsvarende nøkkeltall for Vekselbanken og sparebanker aggregert. Vi analyserer utviklingen i egenkapitalandelen, totalrentabiliteten og egenkapitalrentabiliteten gjennom analyseperioden, samt nøkkeltallenes samvariasjon med konjunkturene. I drøftelsen av de kvantitative funnene, vektlegger vi narrativ analyse, og belyser hvordan økonomisk historie, bankhistorie og lokale forhold på Voss kan ha en innvirkning på nøkkeltallene. Det eksisterer ingen kvantitative analyser av Voss Sparebank sine regnskapsdata, og svært lite litteratur om bankens historie og utvikling. Dette er første gang Voss Sparebanks historiske lønnsomhet og soliditet blir kvantifisert, og analysert ved bruk av empirisk og teoretisk metode. Resultatene i perioden sett under ett, viser at Voss Sparebank sin soliditet og lønnsomhet er svakt prosykliske og følger samme utvikling som andre sparebanker. Videre fremkommer det at graden av prosyklisk samvariasjon og størrelsen på nøkkeltallene avhenger av hvilken periode man fokuserer på. I perioden fra 1843 og frem til andre verdenskrig, utvikler Voss Sparebank seg som andre sparebanker. Perioden er karakterisert av gjennomsnittlige soliditets- og lønnsomhetsnivåer, og prosyklisk samvariasjon mellom konjunkturene og Voss Sparebank sine nøkkeltall – spesielt fra 1914 til 1945. I perioden etter 1945, og særlig etter 1975, har Voss Sparebank en unik utvikling i soliditet og lønnsomhet. Nøkkeltallene er da betydelig bedre enn tilsvarende parametere hos sammenligningsobjektene, og ikke av prosyklisk karakter. Vi mener at utviklingen etter andre verdenskrig skyldes to hovedfaktorer: strukturelle og regulatoriske endringer i bankbransjen, og bevisste strategiske og operative valg fra Voss Sparebank.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleEn komparativ empirisk studie av Voss Sparebanks soliditet og lønnsomhet gjennom ulike konjunkturforløpnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record