Show simple item record

dc.contributor.advisorDøskeland, Trond M.
dc.contributor.authorErvik, Sigurd Nilsen
dc.contributor.authorQvale, Lillian Irene
dc.date.accessioned2017-09-05T10:55:35Z
dc.date.available2017-09-05T10:55:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453180
dc.description.abstractFormålet med denne utredningen er å belyse forbruker om aksjefond med resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse er dyrere enn aksjefond uten resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Dette gjøres ved å analysere aksjefondenes historiske kostnader fra 2006 til 2015, simulere forventede kostnader ett år frem i tid, samt vurdere om de resultatavhengige aksjefondene følger god forretningsskikk. Hovedfunnene i utredningen er at resultatavhengige fond er dyrere enn fond uten resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse ex post. Vi finner at asymmetriske og symmetriske aksjefond ikke har signifikante forskjeller mellom sine totalkostnader, men at deres variable kostnader er signifikant forskjellige. Dette betyr at de resultatavhengige aksjefondene har vært like dyre for andelseier totalt sett, de siste 10 årene. Simuleringsresultatene viser at det er de asymmetriske fondene som har høyest forventede variable og totale kostnader ett år frem i tid. Dette skyldes hovedsakelig strukturelle forskjeller. Symmetriske fond har tak på totalkostnadene og gir rabatt på totalkostnaden ved mindreavkastning. Asymmetriske fond derimot, opererer vanligvis ikke med tak, og gir heller ikke rabatt ved mindreavkastning. Opsjonsverdien til asymmetriske fond er 196 basispunkter og for symmetriske fond er den 4 basispunkter. Dette tyder på at forvalter av asymmetriske fond har en fordel i form av å kunne ta resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse. Videre undersøkelser tilsier at andelseiere i de fleste asymmetriske fond allerede blir kompensert for denne fordelen. For symmetriske fond, tyder den lave opsjonsverdien på at rabatten utjevner fordelen forvalter har, og at også andelseiere av symmetriske fond blir kompensert for denne fordelen. Alfred Berg Gambak og Pareto Global A følger ikke god forretningsskikk i sin fondsforvaltning. Andelseiernes interesser blir ikke ivaretatt, da førstnevnte fond tar for høyt fast gebyr, og sistnevnte opererer med feil referanseindeks. Konklusjonen på utredningen er at aksjefond med resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse er dyrere enn fond uten resultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleResultatavhengig forvaltningsgodtgjørelse : en analyse av norske aksjefonds kostnader ex post og ex antenb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record