Show simple item record

dc.contributor.advisorNilsen, Øivind Anti
dc.contributor.authorVikse, Andreas
dc.date.accessioned2017-09-05T11:49:50Z
dc.date.available2017-09-05T11:49:50Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453205
dc.description.abstractDe rekordlave rentene har vært en stor utfordring for verdens sentralbanker de siste årene. Hovedgrunnen har vært at styringsrentene har befunnet seg faretruende nære den nedre grensen for sentralbankers rentesetting. Denne utredningen tar sikte på å forklare hvilke implikasjoner lave renter har hatt, og potensielt vil ha i fremtiden, for pengepolitikken. Hvordan sentralbanker har håndtert utfordringene så langt vil først bli gjort rede for. I tillegg undersøkes det hvorvidt de ukonvensjonelle pengepolitiske tiltakene ser ut til å ha vært vellykket eller ikke. Dette vil blir gjort ved å gjennomgå eksisterende litteratur, hvor hovedfunnet er at tiltakene har bidratt til å senke de lange rentene. Videre utføres en analyse av det langsiktige rentenivået. Her fremlegges flere globale og strukturelle utviklingstrekk som tyder på at det langsiktige rentenivået vil være lavere enn hva som har vært normalt tidligere. Dette er alvorlig for konvensjonell pengepolitikk ettersom det øker sannsynligheten for å havne i en likviditetsfelle ved fremtidige lavkonjunkturer. Basert på erfaringene så langt, vil jeg besvare hvor godt rustet pengepolitikken er til å håndtere dette på lang sikt. Det viser seg at kvantitative lettelser og forward guidance begge bærer preg av avtakende positive effekter og tiltakende negative effekter, slik at de trolig ikke er løsningen på pengepolitikkens utfordringer knyttet til vedvarende lave renter. Jeg vil derfor foreslå løsninger som fremmer rentevåpenets effektivitet. En annen utfordring som blir belyst er sammenhengen mellom ultra-ekspansiv pengepolitikk og finansiell stabilitet. En bratt prisutvikling i ulike aksje- og boligmarkeder de siste årene er bakteppet for denne problemsstillingen. Jeg mener at sentralbanker bør være mer åpne for å bekjempe finansiell ustabilitet, spesielt når avveiningen mellom prisstabilitet og finansiell stabilitet tilsier det. Det er riktignok ikke lett å vite når det er tilfelle.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleDet lave rentenivået – implikasjoner for pengepolitikken : en gjennomgang av hvilke utfordringer verdens sentralbanker står overfor i et lavrentemiljønb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record