Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorOlsen, Carmen
dc.contributor.authorFjell, Eirik
dc.date.accessioned2017-09-05T12:09:25Z
dc.date.available2017-09-05T12:09:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453212
dc.description.abstractKommunal sektor opplever et økt press for å tilby bedre tjenester og oppnå bedre ressursbruk gjennom mer effektive prosesser. Da arbeidsmengden på områder som helse og omsorg er forventet å øke betraktelig de neste tiårene vil økt produktivitet i kommunene være nødvendig for å opprettholde dagens tjenestekvalitet. Formålet med utredningen er å presentere RPA eller Robotisert prosessautomatisering som et mulig verktøy for å bidra til å løse disse utfordringene. Utredningen forsøker å svare på spørsmål som om RPA egner seg til bruk i en kommune, hva mulige bruksområder og gevinster kan være, samt hvilke utfordringer som kan oppstå i en implementasjonsprosess. Det legges spesielt vekt på hvordan kommune-Norge kan benytte RPA til å automatisere oppgaver til nytte for brukere, ansatte og for å nå sine overordnede mål. Teknologien settes i kontekst av tradisjonelle tilnærminger til prosessledelse og effektiviseringsarbeid. Videre blir grunnleggende funksjonalitet og forutsetninger presentert. Av mulige gevinster for norske kommuner blir raskere og mer forutsigbar tjenesteleveranse, økt fleksibilitet til å takle arbeidsstopper og store tidsbesparelser for avdelinger trukket frem som mest sentralt. For å gjøre temaet mer virkelighetsnært blir Bergen kommunes arbeid med RPA presentert. Deres bakgrunn for å benytte RPA var å kunne øke andelen digitale postutsendelser. Gjennom arbeidet med teknologien besluttet kommunen derimot å bygge opp et kompetansemiljø og driftsrammeverk for å kunne skalere teknologien med mål om å ta ut betydelige gevinster over tid. Selv om satsingen har vært preget av flere forsinkelser grunnet uforutsette utfordringer, har kommunen fått mye positivt oppmerksomhet for initiativet. Kommunen mener nå det tyngste arbeidet er bak dem og at erfaringer og gode rammeverk vil la dem ta ut gevinster raskere i tiden fremover. Da robotteknologi og automasjon er et mye omdiskutert tema i samfunnsdebatten inkluderes en kort gjennomgang av ulike perspektiver for å sette oppgavens tema i en større sammenheng. Selv om erfaringer fra et enkelt prosjekt, samt lite tidligere forskning på området gjør det vanskelig å trekke generelle slutninger, foreslås et sett med funn som kan ha verdi for videre 3 arbeid med teknologien i norske kommuner. Funnene peker i retning av at RPA kan være et nyttig verktøy for å effektivisere prosesser og levere bedre tjenester i norske kommuner. Det presenteres sentrale forutsetninger for å lykkes med RPA i en kommune som å ha et klart mandat fra politisk og administrativ ledelse, tilstrekkelig fokus på prosesskartleggelse i forkant av automatiseringsarbeidet og involvere sentrale aktører på et tidlig tidspunkt. Viktigheten av å kommunisere at RPA ikke vil føre til oppsigelser, samt utvikle et godt rammeverk for forvaltning blir også trukket frem. Da RPA-adopsjon av flere kommuner virker sannsynlig de kommende årene, vil god erfaringsutveksling være viktig for å realisere teknologiens potensial.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleRPA i norske kommuner : hvordan kan norske kommuner benytte robotisert prosessautomatisering til å automatisere oppgaver til nytte for brukere, ansatte og for å nå sine overordnede mål.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel