Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorAkeberg, Anne-Lise
dc.contributor.authorAntonsen, Ingrid Marie
dc.date.accessioned2017-09-06T08:26:25Z
dc.date.available2017-09-06T08:26:25Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453309
dc.description.abstractFormålet med denne masteroppgaven er å estimere verdien på egenkapitalen til Lerøy, og beregne tilhørende aksjekurs. Vi har lagt hovedvekt på en fundamental verdsettelse ved å anvende en 2-periodisk DCF-modell. Som et supplement har vi gjennomført en komparativ verdsettelse ved bruk av en markedsbasert multiplikatormodell. I den fundamentale verdsettelsen har vi estimert virksomhetsverdien ved å neddiskontere forventede fremtidige kontantstrømmer. For å finne verdien av egenkapitalen trekker vi netto finansiell gjeld fra virksomhetsverdien. På grunn av usikkerhet knyttet til de forventede fremtidige kontantstrømmene bygger verdsettelsen på tre ulike scenarioer som vektes med sannsynligheter basert på våre skjønnsmessige vurderinger. Fremtidsregnskapet er basert på en analyse av historisk regnskapsinformasjon, samt en strategisk analyse av Lerøys interne og eksterne omgivelser. Våre analyser indikerer at lakseprisen i stor grad påvirker oppdrettsselskapenes inntjening og resultater. Videre finner vi at Lerøy er et solid selskap med en sterk finansiell posisjon, og selskapet har en strategisk fordel av en sterk merkevare og et bredt produktsortiment. Ettersom laks er en commodityvare bør man likevel være forsiktig med å tro at slike strategiske fordeler vil vedvare. Basert på våre estimater av risikofri rente, beta, markedets risikopremie og selskapets kredittrisikopåslag har vi estimert to ulike avkastningskrav til totalkapitalen (WACC). For den eksplisitte prognoseperioden har vi valgt å benytte et avkastningskrav på 5,6 prosent, og i beregningen av terminalverdien benytter vi et avkastningskrav på 6,5 prosent. Den fundamentale verdsettelsen resulterer i et verdiestimat for Lerøy på kr 363 per aksje. Gjennom komparativ verdsettelse estimerer vi at Lerøys aksjekurs er kr 519 per aksje. Vektet med henholdsvis 2 3 ⁄ og 1 3 ⁄ kommer vi frem til et endelig verdiestimat på kr 415 per aksje. Dette gir opphav til en hold-anbefaling per 11.05.2017, ettersom aksjekursen på dette tidspunktet var kr 439. Hold-anbefalingen relaterer seg i hovedsak til at lakseprisen mest sannsynlig ikke vil øke i årene fremover, og man bør derfor ikke forvente en formidabel aksjeavkastning slik vi har sett de siste årene. I visshet om at det er knyttet betydelig usikkerhet til verdiestimatet vårt, har vi valgt å gjennomføre en sensitivitetsanalyse. Denne analysen avdekker at verdiestimatet er spesielt følsomt for små endringer i risikofri rente, beta og langsiktig vekstrate.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleVerdsettelse av Lerøy seafood group ASA : Hva er verdien på egenkapitalen til Lerøy, og hva blir tilhørende aksjepris?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record