Show simple item record

dc.contributor.advisorLeite, Tore
dc.contributor.authorAarstad, Øystein
dc.contributor.authorAunmo, Martin
dc.date.accessioned2017-09-06T10:13:58Z
dc.date.available2017-09-06T10:13:58Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453340
dc.description.abstractVi undersøker om realveksten i fjerde kvartal i en rekke klassiske konjunkturindikatorer har predikerende kraft på meravkastningen i OSEAX-indeksen det påfølgende året. Basert på Møller & Rangvid (2015) er hypotesen at vi skal finne et inverst forhold mellom makroøkonomisk fjerdekvartals-vekst og ett års fremtidig meravkastning i norske aksjer. Dette finner vi delvis støtte for. Fjerdekvartals-veksten i fastlands-BNP, industriproduksjonen og SSBs konjunkturbarometer viser denne sammenhengen. Størrelsene totalt BNP og privat konsum av ikke-varige goder og tjenester viser derimot ingen prediksjonskraft. Den oljerelaterte delen av BNP viser heller ingen predikerende egenskaper. Dette er overraskende i en økonomi hvor oljevirksomheten utgjør omtrent 17% av totalt BNP. Vi presenterer to forklaringer på hvorfor makroøkonomisk vekst kan bidra negativt til fremtidig aksjeavkastning. Begge forklaringene tar utgangspunkt i at investorer konsentrerer sine porteføljejusteringer til gitte tidspunkter i året, gjerne ved årsslutt. Den første forklaringen bygger på at porteføljejusteringene i fjerde kvartal medfører økt oppmerksomhet rundt den økonomiske veksten på dette tidspunktet. Veksttallet har derfor sterk påvirkning på optimismen i markedet. Vi anser investor-sentiment som et mål på risikoaversjon. I et riskreward-rammeverk vil makroøkonomisk vekst føre til at investorer blir mindre risikoavers og aksepterer en lavere fremtidig avkastning. Denne forklaringen støttes av at vi finner en sterk samvariasjon mellom makroøkonomisk vekst og investor-sentiment i slutten av året. Den andre forklaringen baserer seg på at investorer handler irrasjonelt. Sterk økonomisk vekst i fjerde kvartal kan føre til at investorene blir overoptimistiske når de gjør porteføljejusteringer. Dette kan medføre at markedsprisene bys opp over sin fundamentalverdi. Ettersom prisene på sikt vil reversere observerer vi fallende avkastning i den kommende perioden. Denne forklaringen støttes også av den klare linken mellom økonomisk vekst og optimisme i fjerde kvartal. Samtidig ser vi at økonomisk vekst gir utslag i stigende aksjekurser innenfor samme periode. Resultatene viser systematiske sammenhenger mellom makroøkonomisk vekst, økonomisk optimisme og meravkastning i fjerde kvartal for de siste tretti årene. Det gir likevel grunn til å tvile på hypotesen når oljedelen av BNP og privat konsum ikke viser noen sammenheng.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleMakroøkonomisk vekst i slutten av året som indikator for fremtidig aksjeavkastning : en empirisk studie av fjerde kvartals makroøkonomiske vekst som indikator for påfølgende års meravkastning i det norske aksjemarkedetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record