Vis enkel innførsel

dc.contributor.advisorSøreide, Tina
dc.contributor.authorSagosen, Kjersti
dc.contributor.authorStefansdottir, Sigridur Elin
dc.date.accessioned2017-09-06T10:50:37Z
dc.date.available2017-09-06T10:50:37Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453354
dc.description.abstractBanker har en viktig rolle som formidlere av lån og sparemuligheter. På tross av streng regulering i sektoren skriver media tidvis om mistenkte lovbrudd begått av banker. Disse sakene omhandler blant annet mistanke om hvitvasking, bedrageri og skattesvik. Når slike saker kommer opp kan bankene potensielt stå ovenfor store kostnader knyttet til mulige bøter og gebyrer, samt at bankenes omdømme kan bli skadet. Samtidig stiller blant andre Joseph Stiglitz spørsmål om bankers viktige samfunnsrolle gjør at store banker unngår å bli stilt til ansvar for handlingene de utfører. I lys av dette studerer vi hvordan markedet reagerer på medieomtalt mistanke om lovbrudd i banksektoren. Vi undersøker reaksjonen ved å gjennomføre en begivenhetsstudie, hvor vi undersøker endringen i bankers avkastning ved medieomtale om mistenkte lovbrudd i banksektoren i EU/EØS-området i perioden 2000 til 2016. Når vi studerer hele utvalget finner vi faktisk at markedet reagerer positivt på mistanke om lovbrudd. Dette vurderer vi som overraskende, da tidligere studier i andre geografiske områder og sektorer indikerer at medieomtalt mistanke om lovbrudd gir negativ eller ingen markedsreaksjon. Det er noe usikkerhet knyttet til resultatet vårt, men det vi i hvert fall kan si er at markedet ikke synes å reagere negativt til medieomtalt mistanke om lovbrudd. Analysen vår indikerer at markedsreaksjonen avhenger av hvilke type lovbrudd det er mistanke om. Vi finner at medieomtalt mistanke om bedrageri og konkurranselovbrudd påvirker markedet negativt, mens medieomtale om mistenkt brudd på skatteplikt og omstøtelsesaker ga en positiv markedsreaksjon. Vi har begrenset antall observasjoner innenfor hver kategori og det er derfor større usikkerhet knyttet til disse resultatene. Studien indikerer også at markedet reagerer positivt når de mistenkte lovbruddene hadde en profittmaksimerende hensikt for banken, mens vi ikke registrerte noen reaksjon for lovbrudd som ikke var av denne karakter. Dette funnet kan muligens forklares av at faktiske og/eller potensielle aksjonærer tolker dette som et signal om at prinsipal-agent-problemet ikke er til stede i denne banken. Handlingen kan tolkes av aksjonærene som et signal om at ledelsen er villig til å gå langt for å maksimere selskapets profitt, at de til og med er villig til å begå lovbrudd.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomi og administrasjonnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleMarkedets reaksjon på medieomtalt mistanke om lovbrudd : en begivenhetsstudie av banker børsnotert i EU/EØS-områdetnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel