Show simple item record

dc.contributor.advisorGjerde, Øystein
dc.contributor.authorHetland, Ida
dc.contributor.authorHesbråten, Naomi Larsen
dc.date.accessioned2017-09-11T12:19:19Z
dc.date.available2017-09-11T12:19:19Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454076
dc.description.abstractI denne masterutredningen er formålet å verdsette egenkapitalverdien til Netflix, Inc. Vi benytter fundamental verdsettelse som verdsettelsesteknikk, og det blir dermed tatt utgangspunkt i underliggende økonomiske forhold for å estimere fremtidige kontantstrømmer. Disse diskonteres så med utledede avkastningskrav for å komme frem til et verdiestimat per aksje. For å analysere de underliggende økonomiske forholdene er det gjennomført en kvalitativ analyse basert på bransje- og selskapsspesifikke forhold. Hovedfunnene fra analysen er at videounderholdningsbransjen har opplevd høy vekst i senere år og konkurranseintensiteten klassifiseres som moderat. Herunder utgjør høye inngangsbarrierer en viktig faktor for å holde konkurransen på dette nivået, og for at dette skal vedvare er bransjen avhengig av å etterfølge den teknologiske utviklingen. Trusselen fra substitutter må også overkommes, og da særlig piratkopiering, ved å blant annet tilby et bedre kost/nytte-forhold. Vi argumenterer videre for at Netflix sitt mangfoldige innholdsbibliotek og unike innovasjonskultur kan gi opphav til varige, beholdte konkurransefortrinn og dermed danne en strategisk fordel på lang sikt. Den strategiske analysen er videre kombinert med en kvantitativ analyse som tar utgangspunkt i offentliggjorte regnskapstall. I regnskapsanalysen omgrupperes Netflix sitt regnskap. Dette settes så opp mot videounderholdningsbransjens regnskap, gjennom en risiko- og lønnsomhetsanalyse. Vi finner at Netflix har god likviditet, men at soliditeten er noe presset sett i forhold til bransjen. Videre finner vi at Netflix har en driftsfordel på 2,5% basert på et tidsvektet gjennomsnitt, men grunnet en negativ finansieringsfordel har imidlertid selskapet en svak strategisk ulempe på 1,4%. Med utgangspunkt i den strategiske analysen og regnskapsanalysen utarbeides et fremtidsregnskap. Basert på dette estimeres Netflix sin egenkapitalverdi ved å diskontere kontantstrømmene med avkastningskravet. Ved å deretter gjennomføre en simulerings- og sensitivitetsanalyse reflekteres usikkerheten i verdiestimatet. For å foreta en rimelighetsvurdering av verdiestimatet gjennomfører vi avslutningsvis en komparativ verdsettelse som baserer seg på sammenlignbare selskaper. Det endelige verdiestimatet til Netflix estimeres til 134,9 USD per aksje per 24.04.17, mens aksjekursen er på 143,8 USD. Handelsstrategien vår tilsier således en holdanbefaling.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleFundamental verdsettelse av Netflix, Inc.nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record