Show simple item record

dc.contributor.advisorBalsvik, Ragnhild
dc.contributor.authorHeimtun, Malin Vindheim
dc.contributor.authorHeggstad, Ida Rusten
dc.date.accessioned2017-09-12T10:52:27Z
dc.date.available2017-09-12T10:52:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454244
dc.description.abstractDenne masterutredningen analyserer forholdet mellom utenlandske direkteinvesteringer og bilaterale skatteavtaler. Skatteavtaler reduserer skattemessige hindringer for grenseoverskridende økonomisk aktivitet, noe som intuitivt vil kunne øke utenlandske direkteinvesteringer. Flere studier forsøker å avdekke skatteavtalers effekt på utenlandske direkteinvesteringer, men en entydig konklusjon uteblir. Felles for disse er at de ikke tar hensyn til de inngående elementene i skatteavtaler. Bilaterale skatteavtaler bidrar til restriksjoner på om, hvordan og hvor mye et land kan beskatte multinasjonale selskaper og annen grenseoverskridende økonomisk aktivitet (Hearson, 2016). Gitt at skatteavtaler er sammensatt på ulike måter kan de også ha forskjellig effekt på utenlandske direkteinvesteringer. “The ActionAid Tax Treaties Dataset” koder innholdet av 519 skatteavtaler og vil dermed kunne gi et overordnet innblikk i hvilke elementer skatteavtaler typisk inneholder og hvordan de endrer seg over tid. Med utgangspunkt i “The ActionAid Tax Treaties Dataset”, gjennomfører vi en empirisk analyse hvor vi undersøker skatteavtalers effekt på inngående utenlandske direkteinvesteringer til utviklingsland. Ved å rangere skatteavtalene etter hvor mye skatteavtalen begrenser et lands rettigheter til å beskatte direkte investorer, undersøker vi om effekten på investeringer varierer for ulike avtaler. Inndelingen av inngående elementer i skatteavtalene gjør at vår analyse skiller seg fra tidligere empiri og kan tilføye ny kunnskap om emnet. For å utføre analysen benytter vi regresjonsmodeller med faste effekter på landpar. Vi har satt sammen et paneldatasett med en utvalgsstørrelse på 449 landpar med 453 skatteavtaler over tidsperioden 1979-2012. Etter en gjennomført analyse finner vi i hovedsakelig at en aktiv skatteavtale kan øke utenlandske direkteinvesteringer. Når vi rangerer avtalene etter bestemmelser for å undersøke om ulike avtaler har forskjellig effekt på investeringer får vi noe varierende resultater. Dette gjør det vanskelig å si noe sikkert om den positive effekten på utenlandske direkteinvesteringer er uavhengig av om skatteavtalen er til fordel for det investerende landet eller vertslandet. Resultatene indikerer imidlertid at avtaler med få restriksjoner på kildeskatt, skatt på kapitalgevinster og andre skatterettigheter kan hemme vekst av inngående utenlandske direkteinvesteringer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectfinansiell økonominb_NO
dc.titleUtenlandske direkteinvesteringer og bilaterale skatteavtaler : Hvilken effekt har skatteavtaler på inngående utenlandske direkteinvesteringer til utviklingsland?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record