Show simple item record

dc.contributor.advisorDanilova, Kjersti Berg
dc.contributor.authorBrennhovd, Øivind
dc.contributor.authorFlatebø, Erik Lindborg
dc.date.accessioned2017-09-14T12:22:08Z
dc.date.available2017-09-14T12:22:08Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2454700
dc.description.abstractI denne masterutredningen har vi utarbeidet vår egen modell for å måle prosessmodenhet. Vi har hentet inspirasjon fra flere kvalitative modenhetsmodeller, og inkluderer kapabiliteter som eksiterende teori bruker for å beskrive prosessmodenhet. Modenhetsmodellen kan dermed sies å ha et solid akademisk fundament. Modellen benyttes for å kaste lys over utbredelsen av prosessledelse i norske organisasjoner som gir uttrykk for at de fokuserer på arbeidsprosesser. Videre brukes modellen som grunnlag for å analysere hva som skiller organisasjoner med høy modenhet fra organisasjoner med lav modenhet. I tillegg brukes modenhetsmodellen for å undersøke om det eksisterer en samvariasjon mellom organisasjoners modenhet og oppnådd effekt fra prosessarbeid. Vi har benyttet kvantitativ metode og henvendt oss til 660 organisasjoner. 173 organisasjoner besvarte undersøkelsen noe som medfører en svarprosent på 26,2 prosent. Studiens resultater viser at gjennomsnittlig prosessmodenhet for utvalget, på en skala fra 1 til 5, er 3,59. Dette er betydelig høyere enn tilsvarende internasjonale studier finner som gjennomsnitt. I tråd med teori om prosessledelse finner vi at prosess-senter, prosess-styre og bruk av standardiserte metoder for prosessarbeid har signifikant positiv samvariasjon med prosessmodenhet. Ikke overaskende finner vi også at antall år arbeidet med prosessledelse påvirker hvor prosessmodne organisasjoner er. Vi finner videre at det eksisterer en signifikant positiv samvariasjon mellom prosessmodenhet og oppnådd effekt. Det ser altså ut til at etter hvert som organisasjoner oppnår høyere prosessmodenhet, vil de kunne forvente å oppnå økt effekt fra prosessarbeidet. Organisasjoner har ulik motivasjon for å arbeide med prosessledelse. Den vanligste motivasjonsfaktoren i vårt utvalg er økt kundetilfredshet. Av motivasjonsfaktorene finner vi at det kun er sertifisering eller tilfredsstillelse av eksterne krav som oppnår signifikant lavere modenhet enn gjennomsnittet. Disse organisasjonene oppnår også signifikant lavere effekter fra prosessarbeidet enn organisasjoner med annen hovedmotivasjon.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectøkonomisk styringnb_NO
dc.titleProsessledelse i Norge : en kvantitativ studie av organisasjoners prosessmodenhet og forholdet mellom motivasjon, prosessmodenhet og effekternb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.description.localcodenhhmasnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record